Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTYZriaďovacia listina + dodatky


ETICKÝ KÓDEX + dodatok

ETICKÝ KÓDEX
DODATOK č.1


súčasťou sú prílohy
– Príloha č1 – Vzťahy medzi zamestnávateľom
– Príloha č.2 – Rozvrhnutie pracovného času
– Príloha č.3 – Interný predpis odmeňovania
– Príloha č.4 – Zásady tvorby sociálneho fondu

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA aktualizácia : 6.11.2020