Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY


Cenník platný od 1.januára 2023
ETICKÝ KÓDEX + dodatok

ETICKÝ KÓDEX
DODATOK č.1


súčasťou sú prílohy
– Príloha č1 – Vzťahy medzi zamestnávateľom
– Príloha č.2 – Rozvrhnutie pracovného času
– Príloha č.3 – Interný predpis odmeňovania
– Príloha č.4 – Zásady tvorby sociálneho fondu

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA aktualizácia : 9.2.2022

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)