Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KOMPOSTÁREŇ

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce


Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/7694/2020  zo dňa 30.09.2020 je potrebné pri vstupe a pobyte v prevádzke dodržať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu by nemal prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 10 m² z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti.

OTVÁRACIE HODINY : 

Príjem odpadu – platba v hotovosti, a bez poplatku: Po – Pia 7:00 – 14:30 hod
       –  fakturácie, bez poplatku : Po – Pia 7:30 – 14:30 hod
Predaj kompostu: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod

Cena kompostu je 26,00 € bez DPH/t (31,20 € s DPH/t).
Zavedené zľavy – Pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy vo výške 20%  –  20,80 € bez DPH/t, (24,96 € s DPH/t).
Pri odbere nad 10 t – 13,00 € bez DPH/t (15,60 € s DPH/t) pre všetkých

ČO JE VHODNÉ NA SPRACOVANIE:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

 • lístie, trávu, konáre, drevo
 • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
 • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Zoznam odpadov zhodnocovaných v kompostárni mesta Košice – Záhrada Bernátovce

Cenník zhodnocovania odpadov v kompostárni mesta Košice – Záhrada Bernátovce

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

OZNAM:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Košice, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta Košíc a platia miestny poplatok za komunálny odpad mestu Košice, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku iba v obmedzených množstvách. Občan je povinný predložiť OP a kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vzťah k vlastníctvu pozemku na území mesta Košice, najmä záhrad.

ODPAD ZO ZELENE, najmä

 • Konáre
 • Pne z výruby a pílenia stromov
 • Tráva – čerstvá
 • Tráva – seno
 • Lístie
 • Korene z klčovania
 • Prebytky a pozberové zvyšky ovocia a zeleniny zo záhrad

V množstve max. 4 t/občan/rok!

V prípade zabezpečenia služby prepravy odpadu zo zelene cez zmluvného dopravcu (vrátane KOSIT a.s.) je dopravca povinný predložiť doklady preukazujúce vzťah vlastníka k pozemku (kópia LV). Bez potrebných dokladov bude dovezené množstvo odpadu zo zelene spoplatnené v zmysle schváleného cenníka. Množstvo prevyšujúce 4 t/občan/rok bude rovnako spoplatnené v zmysle schváleného cenníka.

DOSTUPNOSŤ:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

KONTAKTY