Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KOMPOSTÁREŇ

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce


OTVÁRACIE HODINY : 

Príjem odpadu – platba v hotovosti, a bez poplatku: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod
       –  fakturácie, bez poplatku : Po – Pia 7:30 – 14:30 hod
Predaj kompostu: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod

Cenové podmienky pri odbere kompostu:

Súkromné osoby pri odbere do 10 t: cena/tona: 30,00 € bez DPH, 36,00 € s DPH
Súkromné osoby pri odbere nad 10 t: cena/ tona 24,00 € bez DPH, 28,80 € s DPH (20% zľava)
Podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy: cena/tona 24,00 € bez DPH (20% zľava)

ČO JE VHODNÉ NA SPRACOVANIE:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

OZNAM:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Košice, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta Košíc a platia miestny poplatok za komunálny odpad mestu Košice, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku iba v obmedzených množstvách. Občan je povinný predložiť OP a kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vzťah k vlastníctvu pozemku na území mesta Košice, najmä záhrad.

ODPAD ZO ZELENE, najmä

  • Konáre
  • Pne z výruby a pílenia stromov
  • Tráva – čerstvá
  • Tráva – seno
  • Lístie
  • Korene z klčovania
  • Prebytky a pozberové zvyšky ovocia a zeleniny zo záhrad

V množstve max. 4 t/občan/rok!

V prípade zabezpečenia služby prepravy odpadu zo zelene cez zmluvného dopravcu (vrátane KOSIT a.s.) je dopravca povinný predložiť doklady preukazujúce vzťah vlastníka k pozemku (kópia LV). Bez potrebných dokladov bude dovezené množstvo odpadu zo zelene spoplatnené v zmysle schváleného cenníka. Množstvo prevyšujúce 4 t/občan/rok bude rovnako spoplatnené v zmysle schváleného cenníka.

DOSTUPNOSŤ:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

Predaj zeminy

K dispozícii máme na odber aj kvalitnú zeminu (ornicu), ktorú je možnú kúpiť voľne loženú neupravovanú alebo roštovanú.

Vyroštovaná zemina: 8,00 €/t bez DPH, 9,60 €/t s DPH
Nevyroštovaná zemina: 6,00 €/t bez DPH, 7,20 €/t s DPH

KONTAKTY

Z dôvodu vypredania zásob kompostu a roštovanej zeminy, predaj zostáva naďalej pozastavený.