Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KOMPOSTÁREŇ

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce


OTVÁRACIE HODINY : 

Príjem odpadu – platba v hotovosti, a bez poplatku: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod
       –  fakturácie, bez poplatku : Po – Pia 7:30 – 14:30 hod
Predaj kompostu: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod

Cenové podmienky pri odbere kompostu:

Súkromné osoby pri odbere do 10 t: cena/tona: 30,00 € bez DPH, 36,00 € s DPH
Súkromné osoby pri odbere nad 10 t: cena/ tona 24,00 € bez DPH, 28,80 € s DPH (20% zľava)
Podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy: cena/tona 24,00 € bez DPH (20% zľava)

ČO JE VHODNÉ NA SPRACOVANIE:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Cenník zhodnocovania odpadov v kompostárni mesta Košice – Záhrada Bernátovce

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

OZNAM:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Košice, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta Košíc a platia miestny poplatok za komunálny odpad mestu Košice, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku iba v obmedzených množstvách. Občan je povinný predložiť OP a kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vzťah k vlastníctvu pozemku na území mesta Košice, najmä záhrad.

ODPAD ZO ZELENE, najmä

  • Konáre
  • Pne z výruby a pílenia stromov
  • Tráva – čerstvá
  • Tráva – seno
  • Lístie
  • Korene z klčovania
  • Prebytky a pozberové zvyšky ovocia a zeleniny zo záhrad

V množstve max. 4 t/občan/rok!

V prípade zabezpečenia služby prepravy odpadu zo zelene cez zmluvného dopravcu (vrátane KOSIT a.s.) je dopravca povinný predložiť doklady preukazujúce vzťah vlastníka k pozemku (kópia LV). Bez potrebných dokladov bude dovezené množstvo odpadu zo zelene spoplatnené v zmysle schváleného cenníka. Množstvo prevyšujúce 4 t/občan/rok bude rovnako spoplatnené v zmysle schváleného cenníka.

DOSTUPNOSŤ:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

Predaj zeminy

K dispozícii máme na odber aj kvalitnú zeminu (ornicu), ktorú je možnú kúpiť voľne loženú neupravovanú alebo roštovanú.

Vyroštovaná zemina: 8,00 €/t bez DPH, 9,60 €/t s DPH
Nevyroštovaná zemina: 6,00 €/t bez DPH, 7,20 €/t s DPH

KONTAKTY

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)

Od pondelka 19.6.2023 obnovujeme predaj kompostu do vypredania skladových zásob.

Predaj vyroštovanej zeminy ostáva aj naďalej pozastavený.

Ďakujeme za pochopenie