Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KOMPOSTÁREŇ

Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov v Záhrade Bernátovce


INFORMÁCIA
Z dôvodu zlepšujúcej sa situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 odo dňa 5.5.2020 dochádza k obnoveniu prevádzky kompostárne v areáli Záhrada – Bernátovce – predaj kompostu a príjem odpadu.

Kompostáreň mesta Košice v Záhrade Bernátovce bola spustená do prevádzky v roku 2011. Zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad (BRO) z mesta Košice.

OTVÁRACIE HODINY : 

Príjem odpadu – platba v hotovosti, a bez poplatku: Po – Pia 7:00 – 14:30 hod
       –  fakturácie, bez poplatku : Po – So 7:30 – 17:30 hod
Predaj kompostu: Po – Pia 7:30 – 14:30 hod

Cena kompostu je 26,00 € bez DPH/t (31,20 € s DPH/t).

Zavedené zľavy – Pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy vo výške 20%  –  20,80 € bez DPH/t, (24,96 € s DPH/t).

Pri odbere nad 10 t – 13,00 € bez DPH/t (15,60 € s DPH/t) pre všetkých

ČO JE VHODNÉ NA SPRACOVANIE:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Všetky druhy odpadov, ktoré môžeme spracovať nájdete v nasledujúcom zozname odpadov.

Zoznam odpadov zhodnocovaných v kompostárni mesta Košice – Záhrada Bernátovce

Cenník zhodnocovania odpadov r. 2016 v kompostárni mesta Košice – Záhrada Bernátovce

Odpad je nutné vytriediť od nekompostovateľných odpadov, hlavne plastov, kovov a skla. Odpad je pri odovzdaní  zvážený a je vystavený vážny lístok s kódom odpadu a ostatnými náležitosťami potrebnými pre vašu evidenciu nakladania s odpadmi.

OZNAM:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Košice, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta Košíc a platia miestny poplatok za komunálny odpad mestu Košice, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku iba v obmedzených množstvách. Občan je povinný predložiť OP a kópiu listu vlastníctva preukazujúcu vzťah k vlastníctvu pozemku na území mesta Košice, najmä záhrad.

ODPAD ZO ZELENE, najmä

  • Konáre do max.  priemeru …..
  • Pne z výruby a pílenia stromov do max.  priemeru …..
  • Tráva – čerstvá
  • Tráva – seno
  • Lístie
  • Korene z klčovania do max. priemeru …..
  • Prebytky a pozberové zvyšky ovocia a zeleniny zo záhrad

V množstve max. 4 t/občan/rok!

V prípade zabezpečenia služby prepravy odpadu zo zelene cez zmluvného dopravcu (vrátane KOSIT a.s.) je dopravca povinný predložiť doklady preukazujúce vzťah vlastníka k pozemku (kópia LV). Bez potrebných dokladov bude dovezené množstvo odpadu zo zelene spoplatnené v zmysle schváleného cenníka. Množstvo prevyšujúce 4 t/občan/rok bude rovnako spoplatnené v zmysle schváleného cenníka.

DOSTUPNOSŤ:

kompostáreň sa nachádza v areáli Záhrady Bernátovce Správy mestskej zelene v Košiciach

KONTKTY