Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

HĽADÁME

PRÍJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Voľné pracovné pozície

Technicko hospodárska trieda

Robotnícka trieda


Výhody zamestnancov SMsZ v Košiciach:

▪️ Dovolenka:  5 dní dovolenky naviac.

▪️ Stravovanie: Formou stravovacej karty v hodnote 5,85 € (z toho úhrada zamestnancom 1,70 €) za každý pracovný deň, resp. finančný príspevok na stravovanie. Stravné je poskytované aj za dobu čerpania dovolenky.

▪️ Doplnkové dôchodkové sporenie, t. j. 3. pilier: Príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

▪️ Nákup rastlinného materiálu so zľavou 20 % na všetok rastlinný materiál do limitu 300 €.

▪️ Bezplatné parkovanie motorového vozidla.

▪️ Ďalšie výhody sú poskytované zamestnancom v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy po uplynutí skúšobnej doby.

Kontakt: 055/7263410, 055/7263443

Uchádzači môžu svoje životopisy a motivačné listy zasielať na mailové adresy: nagyova@smsz.sk, semanovaj@smsz.sk

Viac informácií na: https://smsz.sk/hladame/


KONTAKT :

JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu
Jolana Semanová – SOR pre personálnu prácu

TEL.Č
055/7263410
055/7263443

E-mail:
ondasova@smsz.sk
nagyova@smsz.sk
semanovaj@smsz.sk