Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

HĽADÁME

PRÍJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Voľné pracovné pozície kategória THZ :

TECHNIK ZELENE

Kvalifikačná požiadavka: VŠ, ÚSO (poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo).
Požiadavka na prax: VŠ aj bez praxe, SŠ prax 5 rokov.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, riadiace schopnosti, znalosť práce s počítačom, VP sk. „B“
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 692,00 € do 830,50 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu

Voľné pracovné pozície kategória R :

ZÁHRADNÍK + ZÁVOZNÍK NA OBSLUHU CISTERNY

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO, SO (odbor záhradníctvo)
Požiadavka na prax: 3 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť na prácu v noci i vo výškach
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

ÚDRŽBÁR ZARIADENÍ SMsZ

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO.
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, technická a manuálna zručnosť, bezúhonnosť, vodičský preukaz min. sk. „B“
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu
 

VODIČ NA + STROJNÍK ŤM

Kvalifikačná požiadavka: SO, SOU, ÚSO
Požiadavka na prax: aj bez praxe
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, technické zručnosti,
VP „C“, preukaz na obsluhu nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového a rýpadla kolesového, kvalifikačná karta vodiča, psychická a zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, zdravotná spôsobilosť na prácu i v noci.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.
 

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik).
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
– min. § 22, znalosť vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu
 

ZÁHRADNÍK + PREDAVAČ RASTLINNÉHO MATERIÁLU

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO (odbor záhradníctvo, aranžovanie a viazanie kvetov)
Požiadavka na prax: 2 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, zručnosť, práca s počítačom, práca s pokladňou
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

KONTAKT :

JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu
Jolana Semanová – SOR pre personálnu prácu

TEL.Č
055/7263410
055/7263443

E-mail:
ondasova@smsz.sk
nagyova@smsz.sk
semanovaj@smsz.sk