Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

HĽADÁME

PRÍJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Voľné pracovné pozície kategória THZ :

 

SAMOSTATNÝ TECHNIK PRE TVORBU DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY 

Kvalifikačná požiadavka: VŠ, ÚSO (záhradníctvo, lesníctvo).
Požiadavka na prax: VŠ aj bez praxe, SŠ prax 5 rokov.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, VP sk. „B“
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

SAMOSTATNÝ  PROJEKTANT

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradná a krajinná architektúra).
Požiadavka na prax: aj bez praxe.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom (WORD, EXCEL, OUTLOOK, AutoCad, Photoshop, SketchUp, cenkros/odis), VP sk. „B“
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

ARBORISTA

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (lesníctvo, záhradníctvo).
Požiadavka na prax: aj bez praxe.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, práce i vo výškach, VP sk. „B“
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

FYTOPATOLÓG

Kvalifikačná požiadavka: VŠ, ÚSO (lesníctvo, záhradníctvo).
Požiadavka na prax: VŠ aj bez praxe, SŠ prax 2 roky.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, VP sk. „B“, práca i vo výškach, práca i v noci, odborná spôsobilosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Príloha č. 4 k Nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z., platová trieda 4. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 786,50 € do 936,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.
 

Voľné pracovné pozície kategória R :

ZÁHRADNÍK

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO, SO (záhradníctvo).
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 700,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

ZÁHRADNÍK + PREDAVAČ RASTLINNÉHO MATERIÁLU

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO (odbor záhradníctvo, aranžovanie a viazanie kvetov)
Požiadavka na prax: 2 roky
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, zručnosť, práca s počítačom, práca s pokladňou
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 700,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik).
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
– min. § 22 Vyhl. č. 508/2009 Z. z., znalosť vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 700,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

ZÁHRADNÍK

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO, SO.
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: odborná spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe, odborná spôsobilosť na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, spôsobilosť na prácu vo výškach, manuálna zručnosť pri práci s prostriedkami malej mechanizácie, bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 700,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

ZÁHRADNÍK + STROJNÍK

Kvalifikačná požiadavka:   ÚSO,  SO  (záhradníctvo,    mechanik,   opravár      poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Požiadavka na prax: 3 roky.
Ostatné požiadavky: preukaz strojníka – obsluha nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového, rýpadla kolesového, VP „C,“ manuálna zručnosť pri práci s prostriedkami malej mechanizácie, bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 700,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

KONTAKT :

JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu
Jolana Semanová – SOR pre personálnu prácu

TEL.Č
055/7263410
055/7263443

E-mail:
ondasova@smsz.sk
nagyova@smsz.sk
semanovaj@smsz.sk

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)