Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

LOKALITY ZARADENÉ DO PLÁNU KOSENIA

9-Kentwood-Meadow-1024×768
Lokality zaradené do plánu kosenia

Správa mestskej zelene v Košiciach spravuje takmer 500 hektárov plôch. Zelené plochy v našej správe sú zaradené do plánu kosenia a sú podľa intenzity údržby rozdelené na plochy s bežnou údržbou a plochy so zníženou intenzitou kosenia. Plochy so zníženou intenzitou kosenia sa niekedy nazývajú aj lúčne porasty a Správa mestskej zelene ich ponecháva v okrajových a menej frekventovaných častiach mestských častí. Vyšší trávnatý porast na týchto plochách je bohatší na druhovú skladbu, má vyššiu hustotu, je stabilnejší a ľahšie odoláva vplyvom počasia. Hustejší porast viac zacloní dopad slnečných lúčov na pôdu, udrží dlhšie rosu a vlahu, znižuje kapilárne odparovanie vody a poskytuje životný priestor i potravu mnohým drobným živočíchom a užitočnému hmyzu. Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane a rozvoju biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom, inému hmyzu a drobným živočíchom.
V lokalitách so zníženou intenzitou kosenia v rámci nami spravovanej zelene sa vykonávajú 2 kosby ročne. Tento systém údržby prispieva medzi inými aj k lepšiemu hospodáreniu s vlahou v poraste, čím sa následne zlepšuje mikroklíma okolia. Zároveň sa na týchto plochách objavuje prirodzený životný priestor pre hmyz, rôzne drobné živočíchy a vtáctvo. Botanická skladba takéhoto porastu môže byť veľmi rôznorodá a výrazne závislá od lokality. Prevažnú väčšinu tvoria trávy s doplnkom rôznych bylín. Ak je plocha takýmto spôsobom obhospodarovaná dlhšie obdobie, môže sa postupne prirodzene meniť aj druhová skladba v prospech bylín voči trávam.

Jednotlivé lokality zaradené do plánu kosenia podľa mestských častí:

Vysvetlivky:
zelené plochy – štandardná údržba
žlté plochy – znížená intenzita kosenia

(po kliknutí na text sa Vám zobrazí mapa)

Plán kosenia Mestská časť Dargovských hrdinov

Plán kosenia Mestská časť Juh

Plán kosenia Mestská časť Nad jazerom

Plán kosenia Mestská časť Sever

Plán kosenia Mestská časť Staré Mesto

Plán kosenia mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Plán kosenia Mestská časť Západ

Ukážka mapy po otvorení súboru pdf.
Vysvetlivky:
zelené plochy – štandardná údržba
žlté plochy – znížená intenzita kosenia

*pre mierku máp sú hranice plôch zakreslené na mapách v správe SMsZ len informatívne a orientačné.