Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KARIÉRA

PRIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

VEDÚCI ČATY

Kvalifikačná požiadavka: VŠ, ÚSO (odbor záhradníctvo)

Požiadavka na prax: pri VŠ aj bez praxe, pri ÚSO prax 3 roky

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

VODIČ NA + STROJNÍK ŤM

Kvalifikačná požiadavka: SO, SOU, ÚSO

Požiadavka na prax: aj bez praxe

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, technické zručnosti,

VP „C“, preukaz na obsluhu nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového a rýpadla kolesového, kvalifikačná karta vodiča, psychická a zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, zdravotná spôsobilosť na prácu i v noci.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu.

 

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik).

Požiadavka na prax: 3 roky.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

– min. § 22, znalosť vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 584,00 € do 701,00 € v závislosti od počtu rokov praxe, variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky mesačného platu

Kontakty