Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Cintorín a Krematórium

Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca Verejného cintorína a Krematória

v súvislosti s aktuálnym dianím a šírením nákazy koronavírusu COVID-19 ako aj  v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16.12.2020, publikovaného v Zbierke zákonov pod č. 386/2020 Z. z., odo dňa 19.12.2020 obmedzuje služby pre verejnosť na Verejnom cintoríne a na Krematóriu, len na nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a objednávania pohrebov. Vybavovanie nájomných zmlúv, a iných úkonov, ktoré nie sú v tejto oblasti nevyhnutné, bude správca vykonávať až po odvolaní týchto opatrení.MHD autobus č.33 – Staničné námestie – Krematórium.


INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Na území mesta je najväčším pietnym miestom Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc hrobových miest.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium

Na Verejnom cintoríne v Košiciach sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečku v sviečkomate. Cena sviečky sa pohybuje v závislosti od druhu od 0,5€ do 2€ s DPH.  Sviečkomaty boli osadené 16.7.2020 a veríme, že návštevníci cintorína ocenia túto novú službu.


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY


Plán verejného cintorína


KONTAKTY :

Cintorín   číslo 1      : 0910 678 159
Cintorín   číslo 2      : 0910 606 952

Krematórium : 0910 677 669

E-MAIL: cintorin@smsz.sk
krematorium@smsz.sk