Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

CINTORÍN A KREMATÓRIUMMHD autobus č.33 – Staničné námestie – Krematórium.


INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Na území mesta je najväčším pietnym miestom Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc hrobových miest.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium

Na Verejnom cintoríne v Košiciach sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečku v sviečkomate. Cena sviečky sa pohybuje v závislosti od druhu od 0,5€ do 2€ s DPH.  Sviečkomaty boli osadené 16.7.2020 a veríme, že návštevníci cintorína ocenia túto novú službu.


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY


Plán verejného cintorína


KONTAKTY :

Cintorín         : 0910 678 159

Krematórium : 0910 677 669

E-MAIL: cintorin@smsz.sk