Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Dôležité upozornenie 13.5.2020

Oznámenie správcu pohrebisk:

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 a číslo: OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 je potrebné pri vstupe a pobyte v prevádzke dodržať nasledovné hygienické opatrenia:

vstup a pobyt v prevádzke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

– pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,

– v prevádzke aj pred prevádzkou je povinnosťou dodržať odstup od iných osôb minimálne 2 metre, okrem členov spoločnej domácnosti,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),

– nepodávať si ruky,

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– pri východe s priestorov je potrebné dodržiavať odstup medzi ľuďmi 2 m a nezhlukovať sa.

MHD autobus č.33 – Staničné námestie – Krematórium.


ÚRADNÉ HODINY – Verejný cintorín

Pondelok – Utorok – Štvrtok – Piatok : 7:00-11:30 / 12:00-15:00
Streda : 7:00-11:30 / 12:00-17:00

ÚRADNÉ HODINY – Krematórium

PONDELOK – PIATOK : 8:00-12:00 / 12:30-15:00

Autobus č. 33 premáva od 13.05.2020 premáva v prázdninovom režime – vid. cestovné poriadky DPMK

Otváracia doba pre návštevníkov na oboch pohrebiskách je v letnom režime
KAŽDÝ DEŇ (aj sviatky a iné voľné dni) 7:00 – 20:00 hod..


INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Na území mesta je najväčším pietnym miestom Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc hrobových miest.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY A KREMÁCIE

Plán verejného cintorína


KONTAKTY :

Cintorín         : 0910 678 159

Krematórium : 0910 677 669

E-MAIL: cintorin@smsz.sk