Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Verejný cintorín a Krematórium
Slider

AKTUALITY

Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca Verejného cintorína a Krematória oznamuje návštevníkom, že prevádzky Verejného cintorína aj Krematória sa riadia podľa platných opatrení na základe aktuálnej farby COVID semaforu pre okresy Košice I-IV. Aktuálne platné obmedzenia nájdete v prílohe nižšie.

Správa mestskej zelene v Košiciach, ako správca Verejného cintorína a Krematória oznamuje občanom, že počas dušičkového obdobia predlžuje otváracie hodiny pohrebísk a kancelárií Správy pohrebísk. Prosíme návštevníkov, aby počas návštevy pietnych miest dodržiavali aktuálne platné nariadenia na zamedzenie šírenia Covidu-19 v okresoch Košice I-IV v záujme ochrany vlastného zdravia.
Aktuálne platné opatrenia pre konkrétne okresy nájdete na stránke www.korona.gov.sk

Informácie k prevádzke Verejného cintorína a Krematória počas obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých v roku 2021

VEREJNÝ CINTORÍN
Otváracie hodiny areál Verejného cintorína
do 29.10.2021 7:00 – 20:00
30.10.2021 Sobota 7:00 – 22:00
31.10.2021 Nedeľa 7:00 – 22:00
01.11.2021 Pondelok 7:00 – 22:00
2.11.2021 – 8.11.2021 7:00 – 20:00
od 9.11.2021 7:00 – 17:00

Úradné hodiny Kancelárie správy Verejného cintorína
27.10.2021 Streda 7:00 – 11:30 / 12:00 – 17:00
28.10.2021 Štvrtok 7:00 – 11:30 / 12:00 – 15:00
29.10.2021 Piatok 7:00 – 11:30 / 12:00 – 15:00
30.10.2021 Sobota 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
31.10.2021 Nedeľa 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
01.11.2021 Pondelok 9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
02.11.2021 Utorok 7:00 – 11:30 / 12:00 – 15:00
03.11.2021 Streda 7:00 – 11:30 / 12:00 – 17:00

KREMATÓRIUM
Otváracie hodiny areál Krematória – Urnový háj
do 29.10.2021 7:00 – 20:00
30.10.2021 Sobota 7:00 – 22:00
31.10.2021 Nedeľa 7:00 – 22:00
01.11.2021 Pondelok 7:00 – 22:00
2.11.2021 – 8.11.2021 7:00 – 20:00
od 9.11.2021 7:00 – 17:00

Úradné hodiny Kancelárie správy Krematória
25.10.2021 Pondelok 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
26.10.2021 Utorok 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
27.10.2021 Streda 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
28.10.2021 Štvrtok 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
29.10.2021 Piatok 8:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
30.10.2021 Sobota 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00
31.10.2021 Nedeľa 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00
01.11.2021 Pondelok 9:00 – 12:00 / 12:30 – 15:00

Plánovaná odstávka vodovodu v exteriéri na Verejnom cintoríne a Krematóriu: 9.11.2021 (v prípade nepriaznivého počasia môže správca uzavrieť vodovod pred plánovaným termínom)


Verejný cintorín

Rastislavova 2427/83
040 01 Košice

tel.: 0910 678 159
tel.: 0910 606 952

mail: cintorin@smsz.sk

Krematórium Košice

Zelený dvor 2702/1
040 01 Košice

tel.: 0910 677 669

mail: krematorium@smsz.sk


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY


Verejný cintorín je najväčším pietnym miestom na Slovensku. Má rozlohu 32 hektárov a nachádza sa na ňom približne 32 000 hrobových miest.
Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala na základe zmluvy o zverení do správy, uzavretej s mestom Košice, správu Verejného cintorína a Krematória v Košiciach odo dňa 17.11.2019.
Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska upravujú prevádzkové poriadky Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, ktoré boli vydané formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213 a č. 214. Uvedené prevádzkové poriadky sú dostupné na našej internetovej stránke.

INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium


POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)