Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Cemetery
Verejný cintorín a krematórium

AKTUALITY

❗️❗️❗️OZNAM❗️❗️❗️

Od utorka 16. apríla budú v obradnej sieni Verejného cintorína obnovené pietne obrady. Pre stavebné práce vykonávané v blízkosti obradnej siene na cintoríne boli všetky obrady dočasne presunuté do priestorov Krematória. Tento krok bol nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti a komfortu účastníkov. Pietne obrady a poskytovanie služieb v Krematóriu naďalej prebieha v štandardnom režime. Úradne hodiny v kancelárii na Verejnom cintoríne sú štandardne od 7:00 do 15:00hod (v stredu do 17:00) s obednou prestávkou medzi 11:30 a 12:00hod. Areál Verejného cintorína je do konca apríla pre návštevníkov otvorený od 7:00 do 17:00hod. Od 1. mája prechádzame na letný režim s otváracou dobou predĺženou do 20:00hod.V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť emailom, alebo telefonicky na kontakty uvedené na našej webstránke


Verejný cintorín

Rastislavova 2427/83
040 01 Košice

tel.: 0910 678 159
tel.: 0910 606 952

mail: cintorin@smsz.sk

Krematórium Košice

Zelený dvor 2702/1
040 01 Košice

tel.: 0910 677 669

mail: krematorium@smsz.skVerejný cintorín je najväčším pietnym miestom na Slovensku. Má rozlohu 32 hektárov a nachádza sa na ňom približne 32 000 hrobových miest.
Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala na základe zmluvy o zverení do správy, uzavretej s mestom Košice, správu Verejného cintorína a Krematória v Košiciach odo dňa 17.11.2019.
Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska upravujú prevádzkové poriadky Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, ktoré boli vydané formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213 a č. 214. Uvedené prevádzkové poriadky sú dostupné na našej internetovej stránke.

INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

VZN 213 – Prevádzkový poriadok Verejný cintorín

Cenník k VZN 213  – Verejný cintorín – platný od 1.1.2023

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Verejný cintorín

Cenník k VZN 214  – Krematórium – platný od 1.1.2023

VZN 214 – Prevádzkový poriadok Krematórium

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Krematórium