Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Cemetery
Verejný cintorín a krematórium

AKTUALITY

V pondelok 22. mája bude kancelária správy pohrebísk na Verejnom cintoríne zatvorená celý deň pre ohlásenú odstávku elektrickej energie. Počas doby odstávky nebude dostupná ani tečúca úžitková voda na území cintorína. Ďakujeme za pochopenie.

Vzhľadom na práce súvisiace s rekonštrukciou strechy krematória je vstup do administratívnych priestor možný z územia urnového hája, odkiaľ vás k dočasnému vstupu navedú infotabule. Otváracie hodiny pre verejnosť ostávajú nezmenené, ale prosíme verejnosť, aby počas trvania prác na krematóriu uprednostnila vybavovanie stránok prostredníctvom mailu krematorium@smsz.sk alebo telefonicky na čísle 0910 677 669.

Od 17. januára sa pre realizátorov prác na území cintorína mení vstup s motorovými vozidlami kvôli prácam vo vstupnej časti cintorína bude vstup povolený len od Židovského cintorína. Viac informácií nájdete na nižšie priloženej mape.


Verejný cintorín

Rastislavova 2427/83
040 01 Košice

tel.: 0910 678 159
tel.: 0910 606 952

mail: cintorin@smsz.sk

Krematórium Košice

Zelený dvor 2702/1
040 01 Košice

tel.: 0910 677 669

mail: krematorium@smsz.skVerejný cintorín je najväčším pietnym miestom na Slovensku. Má rozlohu 32 hektárov a nachádza sa na ňom približne 32 000 hrobových miest.
Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala na základe zmluvy o zverení do správy, uzavretej s mestom Košice, správu Verejného cintorína a Krematória v Košiciach odo dňa 17.11.2019.
Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska upravujú prevádzkové poriadky Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, ktoré boli vydané formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213 a č. 214. Uvedené prevádzkové poriadky sú dostupné na našej internetovej stránke.

INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

VZN 213 – Prevádzkový poriadok Verejný cintorín

Cenník k VZN 213  – Verejný cintorín – platný od 1.1.2023

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Verejný cintorín

Cenník k VZN 214  – Krematórium – platný od 1.1.2023

VZN 214 – Prevádzkový poriadok Krematórium

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Krematórium


POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)