Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Dôležité Oznámenie správcu pohrebisk: 31.8.2020

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020 je potrebné pri vstupe a pobyte v prevádzke dodržať nasledovné hygienické opatrenia:
OBRADY V INTERIERI

  • vstup a pobyt v prevádzke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • pri sedení v sále je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: osoby žijúce mimo jednej domácnosti musia mať medzi sebou vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia sedadiel musí v jednotlivých radoch alternovať,
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
  • nepodávať si ruky,
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

VEREJNÝ CINTORÍN A KREMATÓRIUM – EXTERIÉR :

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre.

 

MHD autobus č.33 – Staničné námestie – Krematórium.


ÚRADNÉ HODINY – Verejný cintorín

Pondelok – Utorok – Štvrtok – Piatok : 7:00-11:30 / 12:00-15:00

Streda : 7:00-11:30 / 12:00-17:00

ÚRADNÉ HODINY – Krematórium

PONDELOK – PIATOK : 8:00-12:00 / 12:30-15:00

Autobus č. 33 premáva od 13.05.2020 premáva v prázdninovom režime – vid. cestovné poriadky DPMK

Otváracia doba pre návštevníkov na oboch pohrebiskách je v letnom režime
KAŽDÝ DEŇ (aj sviatky a iné voľné dni) 7:00 – 20:00 hod..


INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Na území mesta je najväčším pietnym miestom Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc hrobových miest.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium


Na Verejnom cintoríne v Košiciach sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečku v sviečkomate. Cena sviečky sa pohybuje v závislosti od druhu od 0,5€ do 2€ s DPH.  Sviečkomaty boli osadené 16.7.2020 a veríme, že návštevníci cintorína ocenia túto novú službu.


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY A KREMÁCIE

Plán verejného cintorína


KONTAKTY :

Cintorín         : 0910 678 159

Krematórium : 0910 677 669

E-MAIL: cintorin@smsz.sk