Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Dôležité upozornenie 31.3.2020

Oznámenie správcu pohrebisk:

V súlade s vyhlásením Ústredného krízového štábu SR zo dňa 28.03.2020, vydáva Správa mestskej zelene v Košiciach, s účinnosťou od 31.03.2020 nasledovné obmedzenia.

  • Urnový háj v Krematóriu a Verejný cintorín v Košiciach budú v dňoch od 01.04.2020 do 03.04.2020 pre verejnosť otvorené v obmedzenom režime, a to v čase od 10,00 hod. do 15,00 hod. V ostatných dňoch a čase zostávajú naďalej až do odvolania krízových opatrení pre verejnosť ZATVORENÉ.
  • Na Verejný cintorín v Košiciach bude umožnený vstup iba cez hlavnú bránu na Cintorínskej ulici, vstup zo sídliska Železníky bude aj naďalej zatvorený.
  • Do priestorov Verejného cintorína v Košiciach a Krematória je povolené vchádzať len na nevyhnutný čas, zakazuje sa vykonávať údržbu hrobových miest.
  • Z dôvodu dôkladnej ochrany občanov, správca umožní prítomnosť na obradoch maximálne 10 ľudom (s povinnosťou použitia rúška).

V Košiciach dňa, 31.3.2020


INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

Na území mesta je najväčším pietnym miestom Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc hrobových miest.

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.213 vrátane cenníka služieb) – Cintorín

Prevádzkový poriadok  – (dokumenty VZN č.214 vrátane cenníka služieb) – Krematórium


SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA – POHREBY A KREMÁCIE

Plán verejného cintorína


KONTAKTY :

Cintorín         : 0910 678 159

Krematórium : 0910 677 669

E-MAIL: cintorin@smsz.sk