Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

DETSKÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach odo dňa 13.05.2020 pristúpi k otvoreniu vytipovaných detských ihrísk.

Správa mestskej zelene v Košiciach celkovo spravuje 204 detských ihrísk a športovísk. V zmysle usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky zo dňa 07.05.2020 otvorí Správa mestskej zelene v Košiciach s účinnosťou od 13.05.2020 detské ihriská otváracou dobou od 09:00 hod. do 19:00 hod. Stane sa tak hlavne z dôvodu prísnych hygienických opatrení, ktoré musí prevádzkovateľ takéhoto zariadenia dodržiavať na dennej báze. Podľa uvedeného opatrenia je hlavným dôvodom povinnosť prevádzkovateľa denne pred otvorením priestor  upratať, piesok pohrabať,  očistiť  a vydezinfikovať dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv. Ďalšou povinnosťou je raz za týždeň pieskovisko preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.
Od 20.5.2020 otvárame ďalšie detské ihriská, takže spolu už máme otvorených 31 nami spravovaných detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach.
Návštevníci detského ihriska musia rovnako dodržiavať  podmienky v zmysle  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020, a to:
  • vstup a pobyt na detskom ihrisku je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • je povinnosťou rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk,
  • je povinnosťou dodržať odstup od iných návštevníkov detského ihriska 2 metre,
  • rodič maloletého dieťaťa alebo osoba sprevádzajúca dieťa je povinná zabezpečiť minimálny kontakt s inými návštevníkmi detského ihriska, vrátane detí,
  • každý rodič alebo osoba sprevádzajúca dieťa je zodpovedná za dodržiavanie týchto opatrení, ktoré platia rovnako aj pre deti,
  • maximálny počet detí hrajúcich sa na detskom ihrisku v jednom okamihu bude stanovený podľa plochy ihriska.

Jedná sa o nasledovné detské ihriská v nasledovných mestských častiach:

MČ Košice – Sever : Park Duklianskych obetí 1-5, Krupinska
MČ Košice – Juh : Južná trieda 27 , Palárikova 9 – 11
MČ Košice – Sídlisko DH : Bašťovanského 3
MČ Košice – Západ : !Kežmarská, Petzvalova

MČ Košice – sídlisko Ťahanovce : Hanojská,
Budapeštianska 7
MČ Košice – Staré mesto : Tyršovo nábrežie, Pajorova
MČ Košice – Sídlisko DH : Bašťovanského 3
MČ Košice – Nad jazerom : Rovníková 8, Ladožská 12-24,
Ladožská 7-13-Jenisejská MŠ

Otvorené 13.05.2020
MČ Košice – SEVER: PKO Anička, Cesta pod Hradovou 34,
Hroncova park, Skautská,
MČ Košice – JUH: Oštepová, Krakovská,
MČ Košice – DH: Charkovská – Buzulucká,
Bašťovanského park,
MČ Košice – Západ: Luník I. – Zuzkin park,
MČ Košice – Ťahanovce: Maďarská,
MČ Košice – Staré Mesto: Mestský park ,
Laca Novomestského pri ZŠ,
MČ Košice – JAZERO: Čingovská, Baltická.

Lokality detských ihrísk boli odkonzultované s mestskými časťami.
O podmienkach prevádzkovania a využívania ihriska informuje na každom jednom ihrisku informačná tabuľa.

Buďme naďalej opatrní a dodržujme všetky platné pravidlá prevádzky v zmysle pokynov vlády SR.

OTVÁRAME MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ

Správa mestskej zelene v Košiciach

dňom 23. mája 2020

znovu otvára pre verejnosť dve multifunkčné ihriská, ktoré má vo svojej správe.
Ide o multifunkčné ihrisko na Pajorovej ulici v Starom meste a na Amurskej ulici na sídlisku Nad jazerom.

Otváracia doba na oboch miestach je nasledovná :

Víkendy a sviatky : 9:00 – 21:00 hod.

Pracovné dni : 13:00 – 21:00 hod.

Pre otázky ohľadne prípadnej rezervácie ihriska, resp. iné môžete kontaktovať zamestnancov vlastnej ochrany na číslach:
Multifunkčné ihrisko Pajorova : 0904 129 857
Multifunkčné ihrisko Amurská : 0904 983 151