Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CENNÍK

Cenník okrasných drevín a doplnkového sortimentu na rok 2020

Platnosť cenníka – od 02/2020

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
Ponúkame Vám cenník okrasných drevín a doplnkového sortimentu na rok 2019. Po dohode s našou organizáciou je možný odber tovaru na základe objednávky. Pri väčšom odbere tovaru si naša organizácia vyhradzuje právo žiadať zálohovú platbu. Podmienkou je osobný odber v Záhrade Bernátovce , alebo v predajni na Rastislavovej 79. 
Ceny materiálu sú uvedené s DPH 20%, zahŕňajú náklady spojené s manipuláciou a balením, na mieste odberu. 
Na požiadanie je možný odber drevín označených VP aj s balom, za 
príplatok 5,00 € s priemerom balu do 35 cm a 11,30 € s priemerom balu do 70 cm. 
V našej predajni na Rastislavovej ulici č. 79, vám ponúkame okrem okrasných drevín, trvaliek, dvojročiek a letničiek aj doplnkový sortiment -substráty, hnojivá, trávne semeno, mulčovaciu kôru a iné. 

ZĽAVY

zľavu na rastlinný materiál 20% z predajnej ceny a 10% zľava na doplnkový sortiment v predajni na Rastislavovej 79. 
Podnikateľský subjekt pri prvom nákupe predloží vyp1s z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý bude zaevidovaný na predajni ( predajňa Rastislavova 79, alebo záhrada Bernátovce ) a občiansky preukaz. Pri každom ďalšom nákupe sa preukáže občianskym preukazom. 
Zľavy nie sú poskytované na tovar v akciových cenách. 
Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú. 

Doplnkový sortiment

Predaj záhradného kompostu v Záhrade Bernátovce – kompostáreň

Cena: 26,- € bez DPH (31,20 € s DPH)/tona

Zaviedli sme:

1. zľavy pri predaji záhradného kompostu pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy vo výške 20%, z pôvodnej ceny 26,00 € bez DPH/t na cenu po zľave 20,80 € bez DPH/t.

2. Zmenu ceny pri odbere záhradného komostu nad 10 t, pôvodná cena 26,00 € bez DPH/t, na cenu po zľave 13,00 € bez DPH/t.

Čas predaja: pracovné dni od 7:30 – 14:30 hod.

Majsterka kompostárne: Ing. Martina Kaňuchová, kanuchova@smsz.sk, Tel: 0914/ 327 062

Drevo:

  1. Topoľové drevo  do 40 cm: 9,20 € bez DPH  / priestorový meter
  2. Topoľové drevo nad 40 cm: 4,74 € bez DPH  / priestorový meter
  3. Drevný odpad: 12,50 € bez DPH  / priestorový meter

 Sídlo firmy :

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

            tel. : 055/ 7263 401, 055/ 7263 490

                 vrátnica /mimo pracovnú dobu/ : 055/7263 490

            fax : 055/62 245 57

            http : www.smsz.sk, e-mail : smsz@smsz.sk

Informácie poskytujú :

  • Ing. Peter Vrábel – vedúci oddelenia záhrad, e-mail :  vrabel@smsz.sk
  • Ing. Ingrid Dlhošová – samostatný odborný referent prípravy výroby a odbytu RM, e-mail: dlhosova@smsz.sk

Škôlka v záhrade Bernátovce : tel. 055/699 80 40, 0914 320 771

  • Ing. Peter Ficík – vedúci záhrady Bernátovce, e-mail: ficik@smsz.sk                               
  • p. Alena Tomaščinová – zástupca vedúceho záhrady Bernátovce

Platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. SMsZ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný do vydania nového cenníka. Údaje a parametre majú iba informačný charakter.                                                                    

CENNIK OKRASNÝCH DREVÍN A DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU 2020.pdf

NÁZOVVEĽKOSŤ€/ks bez DPH€/ks s DPH
ACER CAMPESTRE - Javor poľný 12-14 cm vpb4554
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný6-8 cm vpb 4048
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný8-10 cm vpb4554
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný10-12 cm vpb5060
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný12-14 cm vpb5566
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný14-16 cm vpb90108
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný16-18 cm vpb110132
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný18-20 cm vpb120144
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný20-25 cm vpb185222
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľnýnad 25 cm vpb200240
ACER JAPONICUMnad 150 cm vpb85102
Javor japonský
ACER TATARICUM40-60 cm kon4.175.004
Javor tatársky60-80 cm kon67.2
80-100 cm kon8.410.08
6-8 cm vp2024
8-10 cm vpb2530
10-12 cm vpb2833.6
12-14 cm vpb3542
14-16 cm vpb4048
16-18 cm vpb6578
18-20 cm vpb90108
viackmenný 7084
ACER NEGUNDO VARIEGATUMdo 200 cm vp1214.4
Javorovec jaseňolistý "Variegatum" - panašovaný6-8 cm vpb2530
8-10 cm vpb4149.2
10-12 cm vpb46.7556.1
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb6072
16-18 cm vpb7590
18-20 cm vpb8096
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb200240
ACER PLATANOIDESdo 200 cm vp1012
Javor mliečny6-8 cm vpb3036
8-10 cm vpb3238.4
10-12 cm vpb3542
12-14 cm vpb4554
14-16 cm vpb52.563
16-18 cm vpb87.5105
18-20 cm vpb125150
ACER PLATANOIDES20-25 cm vpb142170.4
Javor mliečnynad 25 cm vpb163195.6
ACER PLATANOIDES CRIMSON KING 14-16 cm vpb7590
Javor mliečny "Crimson King"- červenolistý 16-18 cm vpb110132
ACER PLATANOIDES DRUMMONDII 6-8 cm vpb4048
Javor mliečny "Drummondii" - panašovaný 8-10 cm vpb 4554
10-12 cm vpb5060
ACER PLATANOIDES ROYAL RED 6-8 cm vpb3542
Javor mliečny "Royal Red" - červenolistý 8-10 cm vpb 4250.4
10-12 cm vpb5869.6
12-14 cm vpb7084
14-16 cm vpb100120
16-18 cm vpb110132
18-20 cm vpb 115138
20-25 cm vpb130156
nad 25 cm vpb175210
ACER PLATANOIDES GLOBOSUM 6-8 cm vpb4048
Javor mliečny "Globosum" - guľa 8-10 cm vpb4554
10-12 cm vpb6072
12-14 cm vpb8096
14-16 cm vpb90108
16-18 cm vpb100120
ACER PSEUDOPLATANUS6-8 cm vp1518
Javor horský8-10 cm vp1821.6
10-12 cm vpb2327.6
12-14 cm vpb3542
14-16 cm vpb4048
16-18 cm vpb5060
18-20 cm vpb8298.4
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb162.5195
ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM6-8 cm vpb3542
Javor horský "Atropurpureum" - červený8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb6072
ACER SACCHARINUM150-200 cm vp1012
Javor cukrový6-8 cm vp1518
8-10 cm vp17.521
10-12 cm vpb2024
ACER SACCHARINUM12-14 cm vpb32.539
Javor cukrový14-16 cm vpb37.545
16-18 cm vpb48.3357.996
18-20 cm vpb73.7588.5
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb162.5195
AESCULUS X CARNEA BRIOTTII 6-8 cm vpb3542
Pagaštan pleťový - červenokvitnúci 8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb5566
12-14 cm vpb90108
14-16 cm vpb150180
16-18 cm vpb180216
AESCULUS HIPPOCASTANUM100-150 cm vp11.3513.62
Pagaštan konský175-250 cm vp1518
8-10 cm vpb3036
10-12 cm vpb4554
12-14 cm vpb5566
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb100120
nad 25 cm vpb183.5220.2
AESCULUS PAVIA100-150 cm kon2024
Pagaštan páviový - červenokvitnúci do 250 cm vp2530
16-18 cm vpb62.575
nad 25 cm vpb130156
BETULA VERRUCOSA100-120 cm kon8.339.996
Breza bradavičnatá 200 cm VN1821.6
150-200 cm vp1012
6-8 cm vp3036
8-10 cm vpb3845.6
10-12 cm vpb4048
12-14 cm vpb4452.8
14-16 cm vpb6072
16-18 cm vpb8096
18-20 cm vpb90108
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb120144
BETULA PENDULA PURPUREA 20-25 cm vpb120144
Breza previslá "Purpurea" - červenolistánad 25 cm vpb150180
BETULA PENDULA YOUNGII 6-8 cm vpb KM 2 m5060
Breza previslá - štepená 8-10 cm vpb 6072
BETULA PENDULA YOUNGII 10-12 cm vpb 6578
Breza previslá - štepená 12-14 cm vpb 7084
14-16 cm vpb 7590
BETULA PENDULA YOUNGII 6-8 cm KM 1,8 m kon4554
Breza previslá - štepená 20-25 cm vpb KM 2 m100120
CARPINUS BETULUS40-60 cm kon22.4
Hrab obyčajný 6-8 cm vp1720.4
8-10 cm vpb2530
10-12 cm vpb4048
12-14 cm vpb5566
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb106.25127.5
18-20 cm vpb112.5135
20-25 cm vpb125150
nad 25 cm vpb150180
CARPINUS BETULUS FASTIGIATAnad 150 cm kon3542
Hrab obyčajný "Fastigiata" - štíhly 60-80 cm vp89.6
80-100 cm vp1012
100-125 cm vpb 1214.4
125-150 cm vpb1518
150-175 cm vpb2024
200 cm vpb3542
300 cm vpb6072
6-8 cm vpb3036
8-10 cm vpb3542
10-12 cm vpb4250.4
12-14 cm vpb7084
14-16 cm vpb 85102
CARPINUS BETULUS FRANS FOUNTAINEnad 300 cm vpb8096
Hrab obyčajný "Frans Fountaine" - štíhly
CASTANEA SATIVA80-100 cm kon1113.2
Gaštan jedlý100-125 cm kon1012
125-150 cm kon1315.6
14-16 cm vpb100120
16-18 cm vpb125150
18-20 cm vpb150180
20-25 cm vpb180216
nad 25 cm vpb200240
CATALPA BIGNONIOIDES40-60 cm kon4.175.004
Katalpa bignoniovitá60-80 cm kon56
6-8 cm VN2226.4
CATALPA BIGNONIOIDES8-10 cm VN2530
Katalpa bignoniovitá10-12 cm VN3036
do 250 cm vp2024
10-12 cm vpb3542
12-14 cm vpb4554
14-16 cm vpb5060
16-18 cm vpb7084
18-20 cm vpb100120
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb144172.8
CATALPA BIGNONIOIDES NANA 20-25 cm vpb130156
Katalpa bignoniovitá "Nana" - guľanad 25 cm vpb150180
CELTIS OCCIDENTALIS 40-60 cm kon56
Brestovec západný200 cm vpb2530
16-18 cm vpb KM1,5m100120
CRATAEGUS MONOGYNAnad 250 cm vpb1821.6
Hloh jednosemenný6-8 cm vpb2428.8
CRATAEGUS LAEVIGATA 'PAUL'S SCARLET'nad 25 cm vpb180216
Hloh obyčajný "Paul´s Scarlet"
ELEAGNUS UMBELLATA20-30 cm kon4.55.4
Hlošina okolíkatá
FAGUS SYLVATICA40-60 cm kon33.6
Buk lesný10-12 cm vpb5060
12-14 cm vpb6072
14-16 cm vpb8096
16-18 cm vpb85102
18-20 cm vpb100120
20-25 cm vpb185222
nad 25 cm vpb220264
FAGUS SYLVATICA ASPLENIFOLIA 18-20 cm vpb170204
Buk lesný "Asplenifolia"20-25 cm vpb190228
FAGUS SYLVATICA PENDULA14-16 cm vpb110132
Buk lesný "Pendula" - previslý16-18 cm vpb120144
18-20 cm vpb125150
20-25 cm vpb150180
nad 25 cm vpb180216
FAGUS SYLVATICA PURPUREA18-20 cm vpb137.5165
Buk lesný "Purpurea" - červenolistý20-25 cm vpb150180
nad 25 cm vpb170204
FAGUS SYLVATICA "PURPLE FOUNTAIN"80-100 cm vpb1821.6
Buk lesný "Purple Fountain" - červenolistý previslý
FAGUS SYLVATICA"DAWYCK PURPLE"80-100 cm vpb1518
Buk lesný "Purpurea" - červenolistý
FAGUS SYLVATICA PURPUREA PENDULA 80-100 cm vpb2024
Buk lesný "Purpurea Pendula" - previslý červenolistý100-150 cm vpb3036
10-12 cm vpb90108
12-14 cm vpb106.25127.5
14-16 cm vpb150180
16-18 cm vpb170204
18-20 cm vpb180216
20-25 cm vpb200240
nad 25 cm vpb200240
FAGUS SYLV. ATROPUNICEA 200-250 cm vpb5060
Buk lesný "Atropunicea" - červenolistý
FAGUS SYLVATICA TRICOLOR18-20 cm vpb140168
Buk lesný "Tricolor" - trojfarebný20-25 cm vpb150180
nad 25 cm vpb180216
FAGUS SYLVATICA AUREA 14-16 cm vpb120144
Buk lesný "Aurea" - zlatý16-18 cm vpb135162
FRAXINUS ( štíhly ) štepený nad 250 cm vpb7590
Jaseň štíhly 20-25 cm vpb100120
FRAXINUS EXCELSIOR6-8 cm vpb3036
Jaseň štíhly 8-10 cm vpb3542
10-12 cm vpb3744.4
12-14 cm vpb5262.4
14-16 cm vpb6578
16-18 cm vpb7893.6
18-20 cm vpb100120
20-25 cm vpb135162
nad 25 cm vpb165198
FRAXINUS ORNUS60-80 cm kon22.4
Jaseň mannovýdo 200 cm vpb1012
6-8 cm vp1315.6
8-10 cm vpb3440.8
10-12 cm vpb3744.4
12-14 cm vpb5970.8
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb90108
18-20 cm vpb105126
20-25 cm vpb115138
nad 25 cm vpb210252
FRAXINUS ORNUS MECSEK 6-8 cm vpb4149.2
Jaseň mannový "Mecsek" - guľa 8-10 cm vpb4554
10-12 cm vpb5060
12-14 cm vpb5869.6
14-16 cm vpb87104.4
16-18 cm vpb92110.4
18-20 cm vpb105126
20-25 cm vpb115138
nad 25 cm vpb200240
FRAXINUS EX. ALTENA nad 25 cm vpb180216
FRAXINUS EX. GLOBOSA8-10 cm vpb4554
Jaseň štíhly "Globosa" - guľa10-12 cm vpb5060
14-16 cm vpb8096
16-18 cm vpb90108
18-20 cm vpb95114
20-25 cm vpb115138
nad 25 cm vpb180216
FRAXINUS EX. GLOBOSA NANA10-12 cm vpb4554
Jaseň štíhly "Globosa Nana" - guľa malá12-14 cm vpb6881.6
14-16 cm vpb88105.6
16-18 cm vpb92110.4
18-20 cm vpb140168
20-25 cm vpb150180
nad 25 cm vpb180216
FRAXINUS EX. PENDULA AUREA 12-14 cm vpb3744.4
Jaseň štíhly "Pendula Aurea" - previslý zlatý14-16 cm vpb4554
16-18 cm vpb7590
18-20 cm vpb115138
20-25 cm vpb145174
nad 25 cm vpb170204
FRAXINUS EX. PENDULA VIRIDIS12-14 cm vpb37.545
Jaseň štíhly "Pendula Viridis" - previslý zelený14-16 cm vpb5060
16-18 cm vpb5566
18-20 cm vpb7286.4
20-25 cm vpb130156
nad 25 cm vpb160192
GLEDITSIA TRIACANTHOS18-20 cm vpb52.563
Gledíčia trojtrňová20-25 cm vpb7590
nad 25 cm vpb120144
KOELREUTERIA PANICULATA20-40 cm kon33.6
Jaseňovec metlinatý40-60 cm kon4.55.4
KOELREUTERIA PANICULATAdo 250 cm vp910.8
Jaseňovec metlinatý6-8 cm vpb2024
8-10 cm vpb2530
10-12 cm vpb3744.4
14-16 cm vpb7084
16-18 cm vpb100120
20-25 cm vpb150180
nad 25 cm vpb180216
LIRIODENDRON TULIPIFERA20-40 cm kon56
Ľaliovník tulipánokvetý40-60 cm kon6.57.8
8-10 cm vpb27.533
10-12 cm vpb3744.4
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb7084
16-18 cm vpb90108
18-20 cm vpb125150
20-25 cm vpb170204
nad 25 cm vpb200240
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA6-8 cm vpb4250.4
Ambrovník styraxový8-10 cm vpb5566
MACLURA POMIFERA80-100 vp1518
Maklura oranžová200 cm vp5566
nad 25 cm vpb130156
MALUS ROYALTY 6-8 cm vpb3036
Jabloň okrasná "Royalty" - červená8-10 cm vpb4048
nad 25 cm vpb170204
MALUS PURPUREA 8-10 cm vpb3036
Jabloň červená10-12 cm vpb3542
12-14 cm vpb6072
14-16 cm vpb89106.8
16-18 cm vpb115138
18-20 cm vpb135162
20-25 cm vpb150180
MALUS RED SENTINEL20-25 cm vpb200240
Jabloň okrasná "Red Sentinel"
MALUS SIEBOLDII10-12 cm vpb3542
Jabloň okrasna "Sieboldii" - biela12-14 cm vpb7084
PAULOWNIA TOMENTOSA60-80 cm kon6.67.92
Pavlovnia plstnatá80-100 cm kon8.510.2
PHELLODENDRON AMURENSE16-18 cm vpb7084
Korkovník amurský18-20 cm vpb8096
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb150180
PLATANUS ACERIFOLIA60-80 cm kon6.678.004
Platan javorolistý80-100 cm kon1012
do 200 cm vpb2024
6-8 cm vpb3036
8-10 cm vpb3542
10-12 cm vpb5060
12-14 cm vpb6578
14-16 cm vpb8096
16-18 cm vpb90108
18-20 cm vpb105126
20-25 cm vpb125150
nad 25 cm vpb180216
POPULUS ALBA 14-16 cm vpb2530
Topoľ biely20-25 cm vpb5060
PRUNUS AVIUM8-10 cm vpb2530
Čerešňa vtáčia10-12 cm vpb3036
14-16 cm vpb5060
16-18 cm vpb7084
PRUNUS CERASIFERA NIGRA6-8 cm vpb2530
Slivka čerešňoplodá8-10 cm vpb3036
10-12 cm vpb4048
12-14 cm vpb6072
14-16 cm vpb7590
16-18 cm vpb95114
18-20 cm vpb120144
20-25 cm vpb160192
nad 25 cm vpb200240
PRUNUS FRUTICOSA GLOBOSA10-12 cm vpb6578
Višňa krovitá "Globosa" - guľa12-14 cm vpb7084
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb95114
18-20 cm vpb140168
20-25 cm vpb155186
nad 25 cm vpb180216
PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA 6-8 cm VN3036
Čerešňa pílkatá "Amanogawa" - stĺpovitá 8-10 cm VN3542
10-12 cm VN4554
6-8 cm vpb2833.6
8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb4857.6
12-14 cm vpb6578
PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA 14-16 cm vpb85102
Čerešňa pílkatá "Amanogawa" - stĺpovitá 16-18 cm vpb125150
18-20 cm vpb169202.8
20-25 cm vpb185222
nad 25 cm vpb200240
nad 400 cm vpb120144
PRUNUS SERRULATA KANZAN 6-8 cm vpb3845.6
Čerešna pílkatá "Kanzan" - sakura8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb5566
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb120144
20-25 cm vpb160192
PRUNUS SERRULATA KIKU SHIDARE6-8 cm vpb3542
Čerešňa pílkatá "Kiku Shidare" - previslá8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb5060
14-16 cm vpb100120
16-18 cm vpb110132
20-25 cm vpb170204
nad 25 cm vpb200240
PRUNUS SERRULATA ROYAL BURGUNDY 12-14 cm vpb6072
Višňa pílkatá "Royal Burgundy"14-16 cm vpb85102
18-20 cm vpb120144
20-25 cm vpb170204
PYRUS SALICIFOLIA PENDULAdo 150 cm vpb2530
Hruška vrbolistá previslá
QUERCUS LIBANII12-14 cm vpb4048
Dub libanonský14-16 cm vpb5768.4
nad 25 cm vpb110132
QUERCUS PALUSTRIS GREEN DWARF8-10 cm vpb4048
Dub močiarny "Green Dwarf" - guľa
QUERCUS ROBUR40-60 cm kon33.6
Dub letnýdo 200 cm vp8.510.2
QUERCUS ROBUR FASTGIATA KOSTER40-60 cm kon9.511.4
Dub letný "Fastigiata Koster" - stĺpovitý6-8 cm vpb3542
8-10 cm vpb3542
QUERCUS RUBRA6-8 cm vpb4048
Dub červený8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb4554
12-14 cm vpb5060
ROBINIA PS. UMBRACULIFERA6-8 cm vpb1922.8
Agát biely "Umbraculifera" - guľa8-10 cm vpb3036
10-12 cm vpb4048
ROBINIA PS. UMBRACULIFERA12-14 cm vpb5060
Agát biely "Umbraculifera" - guľa14-16 cm vpb6072
16-18 cm vpb8096
18-20 cm vpb120144
20-25 cm vpb140168
SALIX MATSUDANA TORTUOSA100-150 cm kon1214.4
Vŕba matsudová "Tortuosa" - pokrútenádo 200 cm vp1518
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb110132
SALIX ALBA TRISTIS100-125 cm kon12.515
Vŕba biela smutnádo 200 cm vp1518
SALIX CAPREA do 200 cm vp1518
Vŕba rakytová
SALIX CAPREA KILMARNOCKnad 150 cm vp1518
Vŕba rakytová "Kilmarnock" - previslá
SALIX ROZMARINIFOLIA100-150 cm vpb1518
Vŕba rozmarinolistá40-60 cm kon56
100-150 cm kon1214.4
SORBUS ARIAdo 250 cm vp1214.4
Jarabina mukyňová6-8 cm vpb2024
8-10 cm vpb2428.8
10-12 cm vpb3542
12-14 cm vpb4048
14-16 cm vpb4554
16-18 cm vpb6072
18-20 cm vpb8096
20-25 cm vpb100120
nad 25 cm vpb150180
SORBUS ARIA LUTESCENS6-8 cm vpb2226.4
Jarabina mukyňová "Lutescens"8-10 cm vpb2530
10-12 cm vpb4048
12-14 cm vpb6578
SORBUS ARIA MAGNIFICA 10-12 cm vpb4554
Jarabina mukyňová "Magnifica"12-14 cm vpb6072
14-16 cm vpb90108
16-18 cm vpb110132
18-20 cm vpb160192
20-25 cm vpb200240
SORBUS AUCUPARIAdo 200 cm vp89.6
Jarabina vtáčia8-10 cm vpb2530
SORBUS AUCUPARIA10-12 cm vpb3542
Jarabina vtáčia12-14 cm vpb6578
14-16 cm vpb85102
16-18 cm vpb105126
18-20 cm vpb135162
20-25 cm vpb170204
nad 25 cm vpb200240
SORBUS TORMINALIS 18-20 cm vpb160192
Jarabina brekyňová20-25 cm vpb180216
nad 25 cm vpb200240
TILIA CORDATA6-8 cm VN3036
Lipa malolistá8-10 cm VN3845.6
10-12 cm VN 5566
do 200 cm vp1012
nad 200 cm vpb17.521
6-8 cm vpb3542
8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb4554
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb7084
16-18 cm vpb8096
18-20 cm vpb100120
20-25 cm vpb135162
TILIA CORDATA GREENSPIRE 6-8 cm vpb3542
Lipa malolistá "Greenspeare"8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb4554
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb7590
16-18 cm vpb85102
TILIA CORDATA RANCHO 6-8 cm vpb3542
Lipa malolistá "Rancho"8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb5566
6-8 cm kon3845.6
8-10 cm kon4857.6
TILIA PLATYPHYLLOS do 200 cm vpb1518
Lipa veľkolistá 6-8 cm vpb3542
8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb4554
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb6982.8
16-18 cm vpb7994.8
nad 25 cm vpb160192
LISTNATÉ KRÍKY
ARONIA PRUNIFOLIA VIKING30-40 cm kon7.258.7
Arónia čerešňolistá "Viking"
AUCUBA JAPONICA VARIEGATA20-40 cm kon33.6
Aukuba japonská40-60 cm kon56
60-80 cm kon1214.4
BERBERIS JULIANAEdo 20 cm kon0.80.96
Dráč juliín20-40 cm kon11.2
40-60 cm kon1.51.8
20-30 cm vp0.91.08
40-60 cm vp3.834.596
60-80 cm vp6.257.5
80-100 cm vpb8.510.2
BERBERIS THUNBERGII20-40 cm kon11.2
Dráč thunbergov40-60 cm kon1.51.8
20-40 cm vp11.2
40-60 cm vp1.21.44
80-100 cm vpb6.387.656
nad 100 cm vpb1012
BERBERIS THUNBERGII ATROPUR.20-40 cm kon1.82.16
Dráč thunbergov "Atropurpurea" - červený60-80 cm vpb3.54.2
nad 100 cm vpb6.57.8
BERBERIS THUNBERGII AUREAdo 20 cm kon1.21.44
Dráč thunbergov "Aurea" - žltý 20-40 cm kon22.4
40-60 cm kon 1012
BERBERIS THUNBERGII GOLDEN RING20-40 cm kon1.72.04
Dráč thunbergov "Golden Ring"- červený so žltou obrubou 40-60 cm kon2.53
BERBERIS THUNBERGII RED DREAMdo 20 cm kon1.51.8
Dráč thunbergov "Red Dream"20-40 cm kon2.132.556
BUDDLEIA DAVIDII20-40 cm kon22.4
Budlea dávidova40-60 cm kon2.53
60-80 cm kon2.83.36
BUDDLEIA DAVIDII BLACK KNIGHT20-40 cm kon2.22.64
Budlea dávidova "Black Knight"40-60 cm kon33.6
BUXUS MICROPHYLLA FAULKNER do 20 cm kon11.2
Krušpán malolistý "Faulkner"20-30 cm kon 1.82.16
40-60 cm kon22.4
20-30 cm vpb3.54.2
30-40 cm vpb8.510.2
40-60 cm vpb1214.4
BUXUS SEMPERVIRENSdo 20 cm kon1.51.8
Krušpán vždyzelený20-40 cm kon2.22.64
40-60 cm kon3.54.2
60-80 cm kon44.8
20-30 cm vpb2.53
30-40 cm vpb3.54.2
40-60 cm vpb67.2
80-100 cm vpb1821.6
100-120 cm vpb2530
125-150 cm vpb3036
tvarovaný4554
BUXUS SEMP. AUREOVARIEGATAdo 20 cm kon1.82.16
Krušpán vždyzelený "Aureovariegata" - panašovaný20-30 cm kon3.23.84
40-60 cm kon2.883.456
20-30 cm vpb78.4
40-60 cm vpb1012
BUXUS SEMP. SUFFRUTICOSA10-20 cm kon 2.382.856
Krušpán vždyzelený "Sufruticosa"20-30 cm kon2.63.12
40-50 cm kon3.54.2
30-40 cm vpb5.97.08
40-60 cm vpb7.59
CARAGANA ARBORESCENS 80-100 cm kon7.59
Karagana stromovitá 100-120 cm kon910.8
nad 250 cm vpb1518
CARAGANA ARBORESCENS PENDULA125-150 cm VN 1012
Karagana stromovitá "Pendula" - previslá125-150 cm vpb1214.4
150-175 cm vpb1720.4
CARYOPTERIS CLAN. HEAVENLY BLUE20-40 cm kon1.381.656
Bradavec klandonský "Heavenly Blue" - neb.modrá40-60 cm kon33.6
CORNUS ALBA20-40 cm kon11.2
Svíb biely40-60 cm kon1.381.656
60-80 cm kon1.51.8
80-100 cm kon1.82.16
40-60 cm vp11.2
60-80 cm vp1.251.5
80-100 cm vp1.72.04
nad 100 cm vp1.92.28
nad 100 cm vpb67.2
CORNUS ALBA ARGENTEOMARGINATA20-40 cm kon1.72.04
Svíb biely "Argenteomarginata"40-60 cm kon2.12.52
60-80 cm kon22.4
CORNUS STOLONIFERA20-30 cm kon1.31.56
Svíb výbežkatý30-40 cm kon1.51.8
40-60 cm kon1.72.04
40-60 cm vp1.251.5
CORYLUS AVELLANA PURPUREA175-200 cm vpb3036
Lieska obyčajná "Purpurea" - červenolistá
COTONEASTER DAM. SKOGHOLM20-40 cm kon11.2
Skalník dammerov "Skogholm"40-60 cm kon1.51.8
60-80 cm kon1.82.16
COTONEASTER BULLATUSdo 20 cm kon1.11.32
Skalník pľuzgierkatý20-40 cm kon1.381.656
40-60 cm kon1.72.04
COTONEASTER BUXIFOLIA NANA20-40 cm kon1.391.668
Skalník krušpánolistý "Nana"40-60 cm kon1.882.256
COTONEASTER HORIZONTALIS20-40 cm kon11.2
Skalník rozprestretý40-60 cm kon1.631.956
60-80 cm kon2.53
KM 150 cm 42.551
COTONEASTER SALICIFOLIA REPENSdo 20 cm kon11.2
Skalník vrbolistý20-40 cm kon1.51.8
40-60 cm kon1.61.92
COTINUS COGGYGRIA KANARI100-125 cm kon1518
Škumpa vlasatá "Kanari"175-200 cm kon2732.4
DEUTZIA SCABRA20-40 cm kon11.2
Trojpuk drsný40-60 cm kon1.381.656
60-80 cm kon1.51.8
80-100 cm kon1.72.04
20-30 cm vp11.2
40-60 cm vp1.11.32
60-80 cm vpb5.967.152
nad 100 cm vpb6.57.8
DEUTZIA GRACILIS NIKKO do 20 cm kon 11.2
Trojpuk nežný "Nikko"20-30 cm kon 1.41.68
40-60 cm kon1.51.8
60-80 cm kon33.6
DEUTZIA HYBRIDA MONT ROSE 20-40 cm kon1.72.04
Trojpuk hybridný "Mont Rose" 40-60 cm kon33.6
80-100 cm kon8.510.2
EUONYMUS ALATUS COMPACTUSdo 20 cm kon 22.4
Bršlen krídlatý "Compactus"20-40 cm kon3.84.56
EUONYMUS EUROPAEUS40-60 cm kon1.21.44
Bršlen európsky60-80 cm kon1.51.8
EUONYMUS FORTUNEI20-40 cm kon1.51.8
Bršlen fortuneov40-60 cm kon22.4
EUONYMUS FORTUNEI WINTERCREEPER20-40 cm kon1.82.16
Bršlen fortuneov "Wintercreeper" - plazivý
EUONYMUS JAP. MICROPHYLLUS ALBOVARIEGATUSdo 20 cm kon 1.82.16
Bršlen japonský "Microphyllus Aureovariegata"20-40 cm kon33.6
EUONYMUS FORTUNEI CANADALE GOLD20-40 cm kon1.51.8
Bršlen fortuneov "Canadale Gold"40-60 cm kon2.53
EUONYMUS FORTUNEI SUNSPOTdo 20 cm kon1.21.44
Bršlen fortuneov "Sunspot"20-30 cm kon1.51.8
30-40 cm kon2.53
EUONYMUS FORTUNEI EMERALD AND GOLDdo 20 cm kon1.61.92
Bršlen fortuneov "Emerald and Gold"20-40 cm kon2.53
FORSYTHIA x INTERMEDIA20-40 cm kon11.2
Zlatovka prostredná40-60 cm kon11.2
60-80 cm kon1.31.56
80-100 cm kon1.51.8
40-60 cm vp0.70.84
80-100 cm vp1.31.56
nad 100 cm vp1.51.8
nad 100 cm vpb7.59
FORSYTHIA x INTERMEDIA MALUCH20-30 cm kon11.2
Zlatovka prostredná "Maluch"40-60 cm kon1.41.68
40-60 cm vp0.80.96
60-80 cm vp11.2
FORSYTHIA x INTERMEDIA GOLDEN TIMESdo 20 cm kon11.2
Zlatovka prostredná "Golden Times"20-40 cm kon1.251.5
FORSYTHIA x INTERMEDIA GOLDEN BELLSdo 20 cm kon11.2
Zlatovka prostredná "Golden Bells"20-40 cm kon1.251.5
40-60 cm kon1.51.8
HEDERA HELIX ERECTA20-40 cm kon1.82.16
Brečtan popínavý "Erecta" 40-60 cm kon2.22.64
HIPPOPHAE RHAMNOIDES100-125 cm VN1214.4
Rakytník rešetliakový125-150 cm VN1518
100-125 cm vpb1214.4
HYDRANGEA ARBORESCENS ANNABELLEdo 20 cm kon33.6
Hortenzia stromčekovitá "Annabelle"20-40 cm kon4.55.4
HYDRANGEA MACROPHYLLA BAILMERdo 20 cm kon2.73.24
Hortenzia veľkolistá "Bailmer"20-40 cm kon4.55.4
40-60 cm kon5.56.6
HYPERICUM CALYCINUM HIDCOTE GOLDdo 20 cm kon1.21.44
Ľubovník kališkatý "Hidcote Gold"20-40 cm kon1.51.8
40-60 cm kon1.51.8
CHAENOMELES JAPONICA20-40 cm kon0.80.96
Dulovec japonský40-80 cm vp1.31.56
ILEX AQUIFOLIUM20-40 cm kon33.6
Cezmína ostrolistá200 cm vpb6072
KERRIA JAPONICA20-40 cm kon1.31.56
Keria japonská40-60 cm kon1.51.8
KOLKWITZIA AMABILIS20-40 cm kon1.51.8
Kolkvícia ľúbezná40-60 cm kon33.6
60-80 cm kon4.55.4
LAVANDULA ANGUSTIFOLIAdo 20 cm kon1.351.62
Levanduľa úzkolistá20-30 cm kon2.32.76
30-40 cm kon3.754.5
kmienik7.59
LAVANDULA STOECHAS20-40 cm kon22.4
Levanduľa francúzska40-60 cm kon3.54.2
LABURNUM ANAGYROIDES60-80 cm vpb1214.4
Štedrec ovisnutý 6-8 cm vpb1113.2
8-10 cm vpb13.516.2
12-14 cm vpb1518
14-16 cm vpb1720.4
16-18 cm vpb2024
18-20 cm vpb3036
20-25 cm vpb3542
nad 25 cm vpb5060
LIGUSTRUM OVALIFOLIUMdo 20 cm kon11.2
Zob vtáčí vajcovitolistý20-40 cm kon1.251.5
40-60 cm kon1.51.8
60-80 cm kon2.53
20-40 cm vp0.650.78
40-60 cm vp0.750.9
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM60-80 cm vp11.2
Zob vtáčí vajcovitolistý80-100 cm vp1.51.8
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREUM 20-40 cm vp1.381.656
Zob vtáčí vajcovitolistý "Aureum" - zlatý20-40 cm kon1.651.98
40-60 cm kon1.82.16
60-80 cm kon2.53
LIGUSTRUM VULGARE20-40 cm kon 11.2
Zob vtáčí40-60 cm kon1.41.68
60-80 cm kon1.51.8
20-40 cm vp11.2
40-60 cm vp1.251.5
nad 100 cm vp1.82.16
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM VARIEGATA20-40 cm kon1.51.8
Zob vtáčí vajcovitolistý "Variegata" - panašovaný
LONICERA FRAGRANTISSIMA20-40 cm kon1.31.56
Zemolez voňavý40-60 cm kon1.51.8
60-80 cm kon2.12.52
LONICERA JAPONICA AUREORETICULATA20-30 cm kon1.41.68
Zemolez japonský "Aureoreticulata"30-40 cm kon22.4
40-60 cm kon2.53
LONICERA PILEATA20-40 cm kon11.2
Zemolez kapucňovitý40-60 cm kon1.41.68
LONICERA NIGRA20-40 cm kon1.51.8
Zemolez čierny40-60 cm kon1.752.1
LONICERA TATARICA20-40 cm kon22.4
Zemolez tatársky40-60 cm kon2.73.24
40-60 cm vp1.11.32
LONICERA XYLOSTEUM40-60 cm kon1.31.56
Zemolez obyčajný
MAGNOLIA X SOULANGEANAdo 250 cm vpb3542
Magnólia soulangeho6-8 cm vpb3542
8-10 cm vpb4048
10-12 cm vpb5060
12-14 cm vpb3542
14-16 cm vpb5060
16-18 cm vpb6072
18-20 cm vpb7084
MAHONIA AQUIFOLIUM20-40 cm kon2.152.58
Mahónia cezmínolistá40-60 cm kon33.6
60-80 cm kon56
MAHONIA AQUIFOLIUM60-80 cm vpb67.2
Mahónia cezmínolistá80-100 cm vpb1518
PACHYSANDRA TERMINALISdo 20 cm kon0.750.9
Pachysandra vrcholová 20-40 cm kon0.91.08
PHILADELPHUS CORONARIUS20-40 cm kon1.251.5
Pajazmín vencový40-60 cm kon1.491.788
60-80 cm kon1.631.956
80-100 cm kon1.912.292
20-40 cm vp11.2
40-60 cm vp1.231.476
60-80 cm vp1.381.656
80-100 cm vp1.51.8
nad 100 cm vpb5.56.6
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS20-40 cm kon11.2
Tavoľa kalinolistá40-60 cm kon1.391.668
60-80 cm kon1.491.788
20-40 cm vp11.2
40-60 cm vp1.391.668
60-80 cm vp1.441.728
80-100 cm vp1.631.956
nad 100 cm vpb4.55.4
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABOLO20-40 cm kon2.22.64
Tavoľa kalinolistá "Diabolo"40-60 cm kon33.6
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS LUTEUS20-40 cm kon 2.53
Tavoľa kalinolistá "Luteus"40-60 cm kon33.6
60-80 cm kon3.54.2
20-40 cm vp11.2
80-100 cm vp2.53
POTENTILLA FRUTICOSAdo 20 cm kon0.80.96
Nátržník krovitý20-30 cm kon 11.2
40-60 cm kon1.51.8
20-40 cm vp0.50.6
40-60 cm vp0.80.96
60-80 cm vp11.2
80-100 cm vp1.51.8
nad 100 cm vp22.4
80-100 cm vpb6.387.656
POTENTILLA FRUTICOSA20-40 cm kon 11.2
Nátržník krovitý - veľkokvetý40-60 cm kon1.61.92
POTENTILLA FRUTICOSA PINK QUEENdo 20 cm kon0.750.9
Nátržník krovitý "Pink Queen"20-30 cm kon 11.2
POTENTILLA FRUTICOSA PINK QUEEN30-40 cm kon1.21.44
Nátržník krovitý "Pink Queen"40-60 cm kon1.72.04
POTENTILLA FRUTICOSA TILFORD CREAM20-40 cm kon 1.251.5
Nátržník krovitý "Tilford Cream"40-60 cm kon1.51.8
POTENTILLA FRUTICOSA ABBOTSWOOD 20-40 cm kon 1.51.8
Nátržník krovitý "Abbotswood" - biela40-60 cm kon22.4
POTENTILLA FRUTICOSA PRIMROSE BEAUTY do 20 cm kon0.80.96
Nátržník krovitý "Primrose Beauty" - biela20-30 cm kon1.21.44
40-60 cm kon1.51.8
PRUNUS LAUROCERASUS20-30 cm kon22.4
Vavrínovec lekársky40-60 cm kon3.54.2
PYRACANTHA COCCINEA KANZAN20-40 cm kon1.21.44
Hlohyňa šarlátová "Kanzan"40-60 cm kon1.51.8
60-80 cm kon2.53
PYRACANTHA COCCINEA ORANGE GLOWdo 20 cm kon11.2
Hlohyňa šarlátová "Orange Glow"20-40 cm kon1.21.44
40-60 cm kon1.51.8
RHODOTYPOS SCANDENS80-100 cm kon33.6
Šípkovec keriovitý
RIBES ALPINUM20-40 cm kon1.11.32
Ríbezľa alpínska40-60 cm kon1.31.56
RIBES SANGUINEUM20-40 cm kon1.11.32
Ríbezľa krvavá40-60 cm kon1.31.56
ROSA MINI žltá20-40 cm kon22.4
Ruža mini
ROSA MINI oranžová20-40 cm kon22.4
Ruža mini
ROSA THE FAIRY20-30 cm kon22.4
Ruža mini40-60 cm kon33.6
ROSA MULTIFLORA20-40 cm kon1.21.44
Ruža mnohokvetá60-80 cm kon33.6
ROSA RUGOSA40-60 cm kon22.4
Ruža vráskatá60-80 cm kon3.84.56
ROSA POLYANTHA20-30 cm kon1.61.92
Ruža polyantka40-60 cm kon2.53
ROSA popínavá fialová 20-40 cm kon1.72.04
ROZMARINUS20-30 cm kon1.752.1
Rozmarín40-60 cm kon2.53
SPIRAEA BELLA20-30 cm kon11.2
Tavoľník krásny30-40 cm kon1.31.56
SPIRAEA CINEREA GREFSHEIM20-40 cm kon1.51.8
Tavoľník popolavý "Grefsheim"40-60 cm kon1.82.16
SPIRAEA X BUMALDA ANTHONY WATERER20-40 cm kon11.2
Tavoľník bumaldový40-60cm kon1.31.56
60-80 cm kon1.51.8
80-100 cm kon22.4
40-60 cm vp1.11.32
60-80 cm vp1.391.668
80-100 cm vp1.51.8
nad 100 cm vpb56
SPIRAEA X VAN HOUTTHEI20-40 cm kon1.151.38
Tavoľník van Houteho40-60 cm kon1.31.56
60-80 cm kon 1.51.8
nad 80 cm kon2.53
20-40 cm vp0.881.056
40-60 cm vp11.2
60-80 cm vp 1.31.56
80-100 cm vp22.4
120 cm vpb6.357.62
SPIRAEA BUMALDA GOLD FLAME20-30 cm kon11.2
Tavoľník bumaldový40-60 cm kon1.51.8
80-100 cm VN1012
SPIRAEA DECUMBENSdo 20 cm kon11.2
Tavoľník poliehavý20-40 cm kon1.51.8
SPIREA JAPONICA LITTLE PRINCESS do 20 cm kon1.21.44
Tavoľník japonský 20-40 cm kon1.631.956
SPIRAEA JAPONICA GOLDMOUND 20-40 cm kon1.11.32
Tavoľník japonský
SPIRAEA JAPONICA SHIROBANA20-40 cm kon1.11.32
Tavoľník japonský 40-60 cm kon1.51.8
SPIRAEA THUNBERGII20-40 cm kon1.11.32
Tavoľník thunbergov40-60 cm kon1.72.04
SPIRAEA THUNBERGII20-40 cm vp0.80.96
Tavoľník thunbergov40-60 cm vp1.251.5
60-80 cm vp1.41.68
nad 80 cm vp1.82.16
SPIRAEA DOUGLASII20-40 cm kon2.032.436
Tavoľník douglasov60-80 cm kon2.032.436
20-40 cm vp0.70.84
40-60 cm vp0.851.02
60-80 cm vp1.381.656
150 cm vpb6.387.656
STEPHANANDRA INCISA CRISPA40-60 cm kon1.882.256
Korunkovec klavý "Crispa"
SYRINGA CHINENSIS20-40 cm kon3.54.2
Orgován čínsky
SYRINGA JOSIKAEA20-30 cm kon3.54.2
Orgován čínsky30-40 cm kon56
SYRINGA JOSIKAEA vrúbľovaná40-60 cm kon89.6
Orgován čínsky
SYRINGA VULGARIS20-40 cm kon33.6
Orgován obyčajný40-60 cm kon56
SYRINGA VULGARIS - štepená40-60 cm kon89.6
Orgován obyčajný
SYMPHORICARPOS CHENAULTII HANCOCK20-40 cm kon1.41.68
Imelovnik hankokov40-60 cm kon22.4
60-80 cm kon2.83.36
20-40 cm vp11.2
40-60 cm vp1.11.32
60-80 cm vp1.21.44
nad 80 cm vp1.51.8
SYMPHORICARPOS ORBICULATUS20-40 cm kon1.82.16
Imelovník červenoplodý40-60 cm kon22.4
20-40 cm vp1.21.44
VIBURNUM BODNANTENSE DAWN20-40 cm kon2.53
Kalina skorá "Dawn"40-60 cm kon3.54.2
VIBURNUM LANTANA200 cm vpb1821.6
Kalina siripútková100-120 cm VN1214.4
VIBURNUM OPULUS40-60 cm kon33.6
Kalina obyčajná80-100 cm kon3.54.2
VIBURNUM RHYTIDOPHYLUM100-125 cm kon33.6
Kalina vráskavolistá150-175 cm vpb78.4
VINCA MINORdo 20 cm kon11.2
Zimozeleň menšia20-40 cm kon1.61.92
WEIGELA HYB. EVA RATHKE20-30 cm kon1.82.16
Vajgela hybridná "Eva Rathke"40-60 cm kon 2.22.64
60-80 cm kon 2.53
80-100 cm kon4.55.4
150 cm vpb1012
WEIGELA X FLORIDA BRISTOL RUBY20-40 cm kon2.53
Vajgela florida "Bristol Ruby"40-60 cm kon33.6
WEIGELA X FLORIDA VARIEGATA20-40 cm kon1.82.16
Vajgela florida "Variegata" - panašovaná40-60 cm kon2.53
40-60 cm VN910.8
80-100 cm VN1012
WEIGELA X FLORIDA PURPUREA20-40 cm kon1.61.92
Vajgela florida "Purpurea"40-60 cm kon2.53
WEIGELA X FLORIDA RED PRINCE40-60 cm kon2.53
Vajgela florida "Red Prince"
WEIGELA FLORIDA BRISTOL SNOWFLAKE20-40 cm kon22.4
Vajgela florida "Bristol Snowflake"40-60 cm kon2.53
POPÍNAVKY
AKEBIA QUINATA20-40 cm kon89.6
Akébia päťpočetná
HEDERA HELIX20-40 cm kon1.51.8
Brečtan popínavý40-60 cm kon1.82.16
HEDERA HELIX GLACIER20-40 cm kon1.51.8
Brečtan popínavý "Glacier"40-60 cm kon1.72.04
HEDERA HELIX GOLDHEART20-40 cm kon1.51.8
Brečtan popínavý "Goldheart" - panašovaný40-60 cm kon1.72.04
HEDERA LACINIATA40-60 cm kon1.72.04
Brečtan popínavý "Laciniata"
LONICERA HENRYI20-40 cm kon2.12.52
Zemolez henryho40-60 cm kon2.73.24
PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIAdo 20 cm kon1.21.44
Pavinič päťlaločný20-40 cm kon1.82.16
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII do 20 cm kon2.53
Pavinič trojlaločný "Veitchii"20-40 cm kon3.33.96
WISTERIA CHINENSISdo 20 cm kon1.51.8
Vistéria čínska20-40 cm kon-vrubľovana56
40-60 cm kon-vrubľovana89.6
IHLIČNANY
ABIES ALBA20-40 cm kon2.53
Jedľa biela 40-60 cm kon3.754.5
60-80 cm kon6.57.8
80-100 cm kon8.39.96
100-125 cm VN2530
125-150 cm VN3542
do 40 cm vp9.5911.508
60-80 cm vpb1518
80-100 cm vpb 16.2519.5
100-125 cm vpb1720.4
125-150 cm vpb19.1322.956
150-175 cm vpb3542
nad 200 cm vpb5060
ABIES BALSAMEA40-60 cm kon56
Jedľa balzamová60-80 cm kon910.8
80-100 cm VN3542
100-125 cm VN3845.6
125-150 cm VN 5060
150-175 cm VN6072
60-80 cm vpb1518
80-100 cm vpb 2024
100-125 cm vpb2327.6
125-150 cm vpb3542
ABIES BALSAMEA NANA60-70 cm kon3542
Jedľa balzamová "Nana"
ABIES CONCOLOR 20-40 cm kon4.25.04
Jedľa srienistá60-80 cm vpb2024
80-100 cm vpb22.527
100-125 cm vpb31.2537.5
125-150 cm vpb4554
150-175 cm vpb5566
ABIES CONCOLOR 175-200 cm vpb6072
Jedľa srienistá200-250 cm vpb106.25127.5
nad 250 cm vpb150180
ABIES CONCOLOR COMPACTA40-60 cm vpb18.7522.5
Jedľa strienistá "Compacta"60-80 cm vpb2024
80-100 cm vpb22.527
ABIES CONCOLOR FASTIGIATA60-80 cm vpb2833.6
Jedľa strienistá "Fastigiata"80-100 cm vpb4048
ABIES LAS. ARIZONICA 60-80 cm vpb2530
Jedľa arizónska100-125 cm vpb3542
125-150 cm vpb4554
150-175 cm vpb5060
175-200 cm vpb7590
ABIES KOREANA20-40 cm kon44.8
Jedľa korejská40-60 cm kon6.88.16
60-80 cm vpb1214.4
100-125 cm vpb2530
125-150 cm vpb3339.6
150-175 cm vpb4048
nad 250 cm vpb100120
ABIES NORDMANNIANA 20-40 cm kon89.6
Jedľa kaukazská40-60 cm kon1214.4
60-80 cm VN2226.4
80-100 cm VN 2934.8
100-125 cm VN3643.2
125-150 cm VN 4149.2
40-60 cm vpb1821.6
60-80 cm vpb2024
80-100 cm vpb1821.6
100-125 cm vpb2024
125-150 cm vpb3238.4
150-175 cm vpb5566
175-200 cm vpb7590
200-250 cm vpb90108
nad 250 cm vpb125150
ABIES PINSAPO GLAUCA30-40 cm vpb12.515
Jedľa španielska "Glauca"40-60 cm vpb1518
60-80 cm vpb2024
80-100 cm vpb2530
CHAMAECYPARIS LAW. GOLDEN WONDER20-40 cm kon3.54.2
Cypruštek lawsonov "Golden Wonder"20-40 cm vpb56
CHAMAECYPARIS LAW. ALUMII60-80 cm vpb1012
Cypruštek lawsonov "Alumii"80-100 cm vpb1518
125-150 cm vpb1720.4
CHAMAECYPARIS LAW. STARDUST40-60 cm vpb67.2
Cypruštek lawsonov "Stardust"60-80 cm vpb7.59
80-100 cm vpb8.510.2
CHAMAECYPARIS LAW. COLUMNARIS20-40 cm kon33.6
Cypruštek lawsonov "Columnaris"60-80 cm vpb56
80-100 cm vpb89.6
100-125 cm vpb1012
CHAMAECYPARIS LAW. ELWODII40-60 cm kon33.6
Cypruštek lawsonov "Elwodii"40-60 cm vpb5.56.6
60-80 cm vpb78.4
CHAMAECYPARIS LAW. ELLWOD´S GOLD20-40 cm kon33.6
Cypruštek lawsonov "Elwood´s Gold"40-60 cm kon4.55.4
CHAMAECYPARIS LAW. ELLWOD´S EMPIRE20-40 cm kon3.54.2
Cypruštek lawsonov "Elwood´s Empire"40-60 cm kon44.8
40-60 cm vpb5.56.6
CHAMAECYPARIS PIS. SQUARROSA20-40 cm kon 2.22.64
Cypruštek hrachonosný "Squarrosa"
CHAMAECYPARIS PIS. BOULEVARD20-40 cm kon 1.21.44
Cypruštek hrachonosný "Boulevard"40-60 cm kon2.22.64
60-80 cm kon3.54.2
GINKGO BILOBA60-80 cm kon2.452.94
Ginko dvojlaločné80-100 cm kon3.54.2
do 250 cm vp12.2314.676
nad 250 cm vp2024
6-8 cm vp2125.2
8-10 cm vp2530
10-12 cm vpb3542
12-14 cm vpb5060
14-16 cm vpb7590
16-18 cm vpb100120
18-20 cm vpb125150
20-25 cm vpb170204
nad 25 cm vpb190228
JUNIPERUS MEDIA OLD GOLD 20-30 cm kon1.651.98
Borievka prostredná "Old Gold"40-60 cm kon4.65.52
60-80 cm kon56
JUNIPERUS CHIN. MONARCH40-60 cm kon1.72.04
Borievka čínska "Monarch"60-80 cm kon2.83.36
40-60 cm vpb56
60-80 cm vpb78.4
JUNIPERUS CHIN. PFITZERIANA AUREA20-40 cm kon22.4
Borievka čínska "Pfitzeriana Aurea"40-60 cm kon2.53
JUNIPERUS COMM. REPANDA30-40 cm kon3.54.2
Borievka obyčajná "Repanda"
JUNIPERUS COMM. REPANDA AUREAdo 20 cm kon1.51.8
Borievka obyčajná "Repanda Aurea"20-40 cm kon2.132.556
JUNIPERUS COMM. HIBERNICA20-40 cm kon1.82.16
Borievka obyčajná "Hibernica"40-60 cm kon2.53
80-100 cm vpb67.2
100-125 cm vpb910.8
150-175 cm vpb12.515
175-200 cm vpb2530
nad 200 cm vpb3036
JUNIPERUS COMM. HORNIBROOKIIdo 20 cm kon11.2
Borievka obyčajná "Hornibrookii"20-40 cm kon1.51.8
40-60 cm kon22.4
JUNIPERUS COMM. GOLD CONE 20-40 cm kon22.4
Borievka obyčajná "Gold Cone"
JUNIPERUS CONFERTA BLUE PACIFIC do 20 cm kon3.23.84
Borievka pobrežná "Blue Pacific"20-40 cm kon44.8
JUNIPERUS CONFERTA SCHLAGERdo 20 cm kon22.4
Borievka pobrežná "Schlager"20-30 cm kon33.6
30-40 cm kon3.54.2
JUNIPERUS HORIZONTALIS PLUMOSA20-30 cm kon1.251.5
Borievka rozprestretá "Plumosa"40-60 cm kon2.53
JUNIPERUS HORIZONTALIS40-60 cm kon2.22.64
Borievka rozprestretá60-80 cm kon33.6
JUNIPERUS HORIZONTALIS ALPINAdo 20 cm kon1.21.44
Borievka rozprestretá "Alpina"
JUNIPERUS HORIZONTALIS GOLDEN CARPETdo 20 cm kon1.51.8
Borievka obyčajná "Golden Carpet"20-40 cm kon2.63.12
40-60 cm kon44.8
JUNIPERUS HORIZONTALIS PRINC OF WALESdo 20 cm kon22.4
Borievka rozprestretá "Princ of Wales"20-30 cm kon3.23.84
JUNIPERUS HOR. ANDORRA COMPACT 20-30 cm kon2.53
Borievka rozprestretá "Andora Compact"40-60 cm kon33.6
JUNIPERUS HOR. BLUE CHIP do 20 cm kon22.4
Borievka rozprestretá "Blue Chip"20-30 cm kon2.53
40-60 cm kon3.54.2
JUNIPERUS HORIZONTALIS LIME GLOW20-30 cm kon2.53
Borievka rozprestretá "Lime Glow"
JUNIPERUS HORIZONTALIS WILTONII 10-20 cm kon 1.61.92
Borievka rozprestretá "Wiltonii"20-30 cm kon2.53
JUNIPERUS CHINENSIS HETZII40-60 cm kon2.53
Borievka rozprestretá "Hetzii"60-80 cm kon33.6
JUNIPERUS SABINA 20-40 cm kon1.51.8
Borievka netatová40-60 cm kon1.92.28
60-80 cm kon22.4
JUNIPERUS SABINA BLUE DANUBE20-40 cm kon22.4
Borievka netatová "Blue Danube"
JUNIPERUS SABINA GLAUCA20-40 cm kon1.51.8
Borievka netatová "Glauca"40-60 cm kon22.4
60-80 cm kon33.6
JUNIPERUS SABINA TAMARISCIFOLIA20-30 cm kon22.4
Borievka netatová "Tamariscifolia"40-60 cm kon2.53
JUNIPERUS SQUAMATA BLUE CARPETdo 20 cm kon1.82.16
Borievka šupinatá "Blue Carpet"20-30 cm kon2.32.76
40-60 cm kon2.83.36
60-80 cm kon67.2
JUNIPERUS SQUAMATA BLUE STAR do 20 cm kon22.4
Borievka šupinatá "Blue Star"20-40 cm kon2.53
JUNIPERUS SCOPULORUM SKYROCKET60-80 cm kon56
Borievka virgínska "Skyrocket"125-150 cm kon1012
40-60 cm vpb56
JUNIPERUS VIRG. TRIPARTITA20-30 cm kon1.391.668
Borievka virgínska "Tripartita"40-60 cm kon2.853.42
JUNIPERUS VIRG. SKYROCKET VARIEGATA100-125 cm vpb56
Borievka virgínska "Skyrocket Variegata"125-150 cm vpb89.6
150-200 cm vpb1518
LARIX DECIDUAnad 200 cm vpb4048
Smrekovec opadavý40-60 cm kon3.54.2
60-80 cm kon56
80-100 cm kon89.6
LARIX DECIDUA PENDULA150 cm vpb- štepený4554
Smrekovec previslý
LARIX KAEMPFERI STIFF WEEPING140 cm vpb KM2024
Smrekovec previslý180 cm vpb KM4554
PICEA ABIES20-40 cm kon1.61.92
Smrek obyčajný40-60 cm kon2.53
80-100 cm kon56
60-80 cm vpb1012
80-100 cm vpb12.515
100-125 cm vpb1720.4
125-150 cm vpb2024
150-175 cm vpb2732.4
175-200 cm vpb4048
200-250 cm vpb5060
nad 250 cm vpb6578
PICEA ABIES NIDIFORMIS30-40 cm kon1315.6
Smrek obyčajný "Nidiformis"40-50 cm kon1821.6
60-80 cm kon2530
80-100 cm kon47.8157.372
PICEA ABIES INVERSA40-60 cm kon1821.6
Smrek obyčajný previslý125-150 cm vpb47.557
175-200 cm vpb53.7564.5
PICEA GLAUCA CONICA150-175 cm VN5060
Smrek biely "Conica"175-200 cm VN6072
80-100 cm vpb1012
100-125 cm vpb1619.2
nad 150 cm vpb4554
PICEA MARIANAnad 250 cm vpb5060
Smrek čierny
PICEA OMORIKA 20-40 cm kon2.53
Smrek omorikový60-80 cm kon1012
40-60 cm vpb1518
60-80 cm vpb910.8
PICEA OMORIKA 80-100 cm vpb1214.4
Smrek omorikový100-125 cm vpb 1821.6
125-150 cm vpb2024
150-200 cm vpb3542
200-250 cm vpb7590
PICEA PUNGENS GLAUCA20-40 cm kon2.53
Smrek pichľavý40-60 cm vpb1012
60-80 cm vpb12.515
80-100 cm vpb1518
100-125 cm vpb2125.2
125-150 cm vpb2428.8
150-175 cm vpb3643.2
175-200 cm vpb5566
200-250 cm vpb6072
nad 250 cm vpb7084
PICEA PUNGENS HOOPSI80-100 cm vpb2732.4
Smrek pichľavý "Hoopsii"
PICEA PUNGENS ISELI FASTIGIATA60-80 cm vpb2125.2
Smrek pichľavý "Iseli Fastigiata"
PICEA PUNGENS RETROFLEXA60-80 cm vpb2125.2
Smrek pichľavý "Retroflexa"
PICEA PUNGENS GLAUCA VRUBĽOVANÝ NA KMIENIKU150-175 cm vpb7084
Smrek pichľavý - vrúbľovaný
PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA125-150 cm vpb4048
Smrek pichľavý "Globosa"
PINUS CEMBRA80-100 cm VN1214.4
Borovica limba125-150 cm VN2024
150-175 cm VN2530
175-200 cm VN3036
40-60 cm vpb 8.510.2
60-80 cm vpb1518
80-100 cm vpb2226.4
100-125 cm vpb3036
125-150 cm vpb5060
150-175 cm vpb7084
175-200 cm vpb85102
225-250 cm vpb90108
nad 250 cm vpb100120
PINUS YEFFREYI225-250 cm vpb6072
Borovica jeffreiová
PINUS MUGO MUGHUS 20-30 cm kon56
Borovica horská "Mughus"40-60 cm kon7.59
60-80 cm kon9.511.4
PINUS MUGO PUMILIO10-20 cm kon2.22.64
20-30 cm kon3.23.84
Borovica horská "Pumilio"30-40 cm kon6.57.8
PINUS NIGRA20-40 cm kon3.54.2
Borovica čierna40-60 cm kon4.55.4
60-80 cm VN2024
80-100 cm VN2833.6
100-125 cm VN3036
40-60 cm vpb7.59
60-80 cm vpb1214.4
80-100 cm vpb1518
100-125 cm vpb2024
125-150 cm vpb4554
150-175 cm vpb7084
175-200 cm vpb90108
PINUS NIGRA GREEN TOWER40-60 cm vpb2226.4
Borovica čierna "Green Tower"
PINUS PONDEROSA80-100 cm vpb18.7522.5
Borovica ťažká100-125 cm vpb2024
125-150 cm vpb2530
150-200 cm vpb4554
175-200 cm vpb6072
200-225 cm vpb7084
nad 250 cm vpb100120
PINUS STROBUS150-200 cm vpb4554
Borovica hladká225-250 cm vpb62.575
nad 250 cm vpb90108
PINUS SYLVESTRIS 20-40 cm kon44.8
Borovica lesná40-60 cm kon6.57.8
60-80 cm kon1012
80-100 cm kon1315.6
125-150 cm kon3036
125-150 cm vpb2530
150-175 cm vpb6072
175-200 cm vpb90108
200-250 cm vpb120144
PINUS SYLVESTRIS WATERERI 40-60 cm vpb 3036
Borovica lesná "Watereri"60-80 cm vpb 4048
80-100 cm vpb 4554
100-125 cm vpb5566
PINUS UNCINATA
80-100 cm vpb2024
Borovica barinná100-125 cm vpb2530
125-150 cm vpb3036
150-175 cm vpb4554
175-200 cm vpb7590
PINUS WALLICHIANA20-40 cm kon44.8
Borovica himalájska40-60 cm kon1012
40-60 cm vpb1214.4
TAXUS BACCATAdo 20 cm kon22.4
Tis obyčajný20-30 cm kon3.23.84
20-40 cm vpb44.8
40-60 cm vpb56
60-80 cm vpb78.4
80-100 cm vpb1214.4
100-125 cm vpb2024
125-150 cm vpb2631.2
150-175 cm vpb4554
TAXUS BACCATA REPANDENSnad 150 cm vpb6072
Tis obyčajný "Repandens"
TAXUS BACCATA AUREAdo 20 cm vpb33.6
Tis obyčajný "Aurea" - zlatý
TAXUS BACCATA FASTIGIATA20-40 cm kon3.54.2
Tis obyčajný "Fastigiata" - štíhly20-40 cm vpb89.6
TAXUS x MEDIA HICKSII20-40 cm kon3.54.2
Tis prostredný "Hicksii"60-80 cm VN1214.4
60-80 cm vpb7.59
80-100 cm vpb1113.2
100-125 cm vpb1214.4
125-150 cm vpb2024
THUJA OCCIDENTALISnad 250 cm vpb1518
Tuja západná
THUJA OCC. MALONYANA20-40 cm kon1.11.32
Tuja západná mlyňanská40-60 cm kon33.6
175-200 cm VN1518
40-60 cm vpb3.54.2
60-80 cm vpb3.754.5
80-100 cm vpb4.45.28
125-150 cm vpb7.59
nad 150 cm vpb1012
nad 250 cm vpb2024
THUJA OCC. AUREA80-100 cm vpb89.6
Tuja západná "Aurea" 100-125 cm vpb1012
THUJA OCC. AUREA GLOBOSA80-100 cm vpb1720.4
Tuja západná "Aurea globosa"
THUJA OCC. BRABANT20-40 cm kon1.72.04
Tuja západná "Brabant"40-60 cm kon1.882.256
60-80 cm kon44.8
60-80 cm vpb3.54.2
80-100 cm vpb4.25.04
100-125 cm vpb4.85.76
125-150 cm vpb6.57.8
150-175 cm vpb1214.4
175-200 cm vpb1720.4
nad 200 cm vpb2530
THUJA OCC. DANICAdo 20 cm kon22.4
Tuja západná "Danica"20-40 cm kon2.93.48
40-60 cm kon56
20-40 cm vpb4.55.4
40-60 cm vpb6.57.8
THUJA OCC. ERICOIDES20-40 cm kon2.53
Tuja západná "Ericoides" 60-80 cm kon67.2
60-80 cm vpb89.6
THUJA OCC. GLOBOSA20-40 cm kon2.53
Tuja západná "Globosa" - guľa40-60 cm kon78.4
60-80 cm kon12.515
80-100 cm VN78.4
60-80 cm vpb56
80-100 cm vpb78.4
100-125 cm vpb89.6
125-150 cm vpb8.510.2
THUJA OCC. LUTEA80-100 cm vpb1012
Tuja západná "Lutea"
THUJA OCC. PYRAMIDALIS20-40 cm kon3.23.84
Tuja západná "Pyramidalis"40-60 cm kon5.666.792
60-80 cm kon6.257.5
80-100 cm kon78.4
125-150 cm VN8.510.2
20-40 cm vpb3.84.56
40-60 cm vpb44.8
60-80 cm vpb4.45.28
80-100 cm vpb6.257.5
100-125 cm vpb6.78.04
THUJA OCC. PYRAMIDALIS125-150 cm vpb7.59
Tuja západná "Pyramidalis"nad 150 cm vpb1518
THUJA OCC.RHEINGOLD20-40 cm kon2.53
Tuja západná "Rheingold"40-60 cm vpb67.2
THUJA OCC. SMARAGDdo 20 cm kon1.51.8
Thuja západná "Smaragd"20-40 cm kon2.53
40-60 cm kon2.83.36
60-80 cm kon44.8
80-100 cm kon67.2
100-125 cm kon12.515
120-150 cm VN1518
20-40 cm vpb4.425.304
40-60 cm vpb4.55.4
60-80 cm vpb4.85.76
80-100 cm vpb5.56.6
100-125 cm vpb8.510.2
125-150 cm vpb12.515
150-175 cm vpb1821.6
THUJA OCC. SPIRALIS20-40 cm kon33.6
Tuja západná "Spiralis"40-60 cm vpb44.8
THUJA OCC: TINY TIN20-40 cm kon2.53
Tuja západná "Tiny Tin"- malá guľa 30-40 cm kon67.2
THUJA ORIENTALIS AUREA NANAdo 20 cm kon22.4
Tuja východná "Aurea Nana"20-40 cm kon2.53
THUJA PLICATA ZEBRINA20-40 cm kon2.53
Tuja riasnatá20-40 cm vpb3.54.2
80-100 cm vpb78.4
100-125 cm vpb7.59
nad 250 cm vpb3036
THUJOPSIS DOLOBRATA40-60 cm kon2.132.556
Tujovka japonská60-80 cm kon56
LEGENDA :
vpb-zemný bal
vp-voľná pôda/RM prostokorenný/
kon-kontajner, KM-kmienik