Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PREDAJ KOMPOSTU


Predaj záhradného kompostu

OTVÁRACIE HODINY : 
Príjem odpadu : Pondelok, Streda, Piatok : 7:30-14:30 hod
Platba v hotovosti: Pondelok-Piatok 7:30-14:30 (firmy, súkromné osoby, mimo územia mesta Košice)
Predaj kompostu : Pondelok-Piatok 7:30-14:30
PREDAJ KOMPOSTU V LETNÝCH MESIACOCH JÚL-AUGUST : 6:30 – 13:30

Cenové podmienky pri predaji kompostu

Pri odbere do 10 t: cena/tona: 30,00 € bez DPH, 36,00 € s DPH
Pri odbere nad 10 t: cena/ tona 24,00 € bez DPH, 28,80 € s DPH (20% zľava)

Výrobca: Správa mestskej zelene ,  Kompostáreň-Bernátovce, Rastislavova 79, 04 01 Košice

Záhradný kompost: hnojivo, vyrobené zo surovín organického pôvodu, určené na výživu rastlín alebo na vylepšenie vlastnosti pôdy.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Vlhkosť v % hmotnosti: 35-60               
Obsah spaliteľných látok v šušine v hmotnosti: min 25                
Celkový dusík ako N v sušine v % hmotnosti: min 1                   
Hodnota pH: 7,0 – 8,5               
Obsah fosforu ako P2O5 v sušine v % hmotnosti: min. 0,5               
Obsah draslíka ako K2O v sušine v % hmotnosti: min. 0,5           
Obsah vápnika ako Ca v sušine v % hmotnosti: min. 1,2          
Obsah horčíka ako Mg v sušine v % hmotnosti: min. 0,5          
Obsah častíc pod 20 mm v %: min. 100                                                                                         

Obsah rizikových látok:

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia:    
Hnojivo Záhradný kompost sa používa pri výsadbe zelene, pri zakladaní zeleninárskych, záhradníckych a ovocinárskych pestovateľských plôch. Ďalej sa používa na zlepšenie vlastnosti pôdy, polí, záhrad, parenísk a skleníkov, pri výsadbe stromov a okrasných drevín. Záhradný kompost je potrebné zapracovať do pôdy dávke cca 5 kg/m2. Pri miešaní so zeminou 1 diel kompostu a cca 5 dielov zeminy. Aplikácia celoročná.
 Aplikuje sa priamo na miesto použitia bez pridávania ďalších komponentov.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Chráňte pred deťmi a hospodárskymi zvieratami! Môže poškodiť zdravie pri požití, v styku s pokožkou a sliznicami a pri priamom zásahu očí. Používajte podľa návodu. Pri práci dodržujte základy hygieny, nejedzte, nepite, nefajčite. Použite ochranné rukavice a po skončení práce si umyte ruky teplou vodou a mydlom.

Balenie:
Dodávaný je voľne ložený

Skladovanie:
Skladovať na primeranom mieste, najvhodnejšie na otvorenom priestranstve na hromadách. Kompost je dodávaný voľne uložený.

Dátum výroby: 2022

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1349

Certifikát – záhradný kompost
Záverečný protokol
Príbalový leták

Predaj zeminy

K dispozícii máme na odber aj kvalitnú zeminu (ornicu), ktorú je možnú kúpiť voľne loženú neupravovanú alebo roštovanú.

Vyroštovaná zemina: 8,00 €/t bez DPH, 9,60 €/t s DPH
Nevyroštovaná zemina: 6,00 €/t bez DPH, 7,20 €/t s DPH

KONTAKTY

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)

Od pondelka 19.6.2023 obnovujeme predaj kompostu do vypredania skladových zásob.

Predaj vyroštovanej zeminy ostáva aj naďalej pozastavený.

Ďakujeme za pochopenie