Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PREDAJ KOMPOSTU


OZNAM

Predaj kompostu je z dôvodu nariadenej karantény pracovníkov až do odvolania pozastavený!

Príjem kompostovateľného bioodpadu sa neobmedzuje a pokračuje v bežnom režime.


Predaj záhradného kompostu

OTVÁRACIE HODINY : 
Príjem odpadu : Pondelok, Streda, Piatok : 7:30-14:30 hod
Platba v hotovosti: Pondelok-Piatok 7:30-14:30 (firmy, súkromné osoby, mimo územia mesta Košice)
Predaj kompostu : Pondelok-Piatok 7:30-14:30

Predaj záhradného kompostu v Záhrade Bernátovce – kompostáreň.

Cena: 26 € bez DPH (31,20 € s DPH)/tona

Čas predaja: pracovné dni od 7 30 – 14 30 hod.

Zavedenie zľavy pri predaji záhradného kompostu pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy vo výške 20%, z pôvodnej ceny 26,00€ bez DPH/t na cenu po zľave 20,80 € bez DPH/t

Zmena ceny pri odbere záhradného kompostu nad 10t, pôvodná cena 26,00 € bez DPH/t, na cenu po zľave 13,00 € bez DPH/t.

Výrobca: Správa mestskej zelene ,  Kompostáreň-Bernátovce, Rastislavova 79, 04 01 Košice

Záhradný kompost: hnojivo, vyrobené zo surovín organického pôvodu, určené na výživu rastlín alebo na vylepšenie vlastnosti pôdy.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Vlhkosť v % hmotnosti: 35-60               
Obsah spaliteľných látok v šušine v hmotnosti: min 25                
Celkový dusík ako N v sušine v % hmotnosti: min 1                   
Hodnota pH: 7,0 – 9,0               
Obsah fosforu ako P2O5 v sušine v % hmotnosti: min. 0,5               
Obsah draslíka ako K2O v sušine v % hmotnosti: min. 0,5           
Obsah vápnika ako Ca v sušine v % hmotnosti: min. 1,2          
Obsah horčíka ako Mg v sušine v % hmotnosti: min. 0,5          
Obsah častíc pod 20 mm v %: min. 100                                                                                         

Obsah rizikových látok:

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia:    
Hnojivo Záhradný kompost sa používa pri výsadbe zelene, pri zakladaní zeleninárskych, záhradníckych a ovocinárskych pestovateľských plôch. Ďalej sa používa na zlepšenie vlastnosti pôdy, polí, záhrad, parenísk a skleníkov, pri výsadbe stromov a okrasných drevín. Záhradný kompost je potrebné zapracovať do pôdy dávke cca 5 kg/m2. Pri miešaní so zeminou 1 diel kompostu a cca 5 dielov zeminy. Aplikácia celoročná.
 Aplikuje sa priamo na miesto použitia bez pridávania ďalších komponentov.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Chráňte pred deťmi a hospodárskymi zvieratami! Môže poškodiť zdravie pri požití, v styku s pokožkou a sliznicami a pri priamom zásahu očí. Používajte podľa návodu. Pri práci dodržujte základy hygieny, nejedzte, nepite, nefajčite. Použite ochranné rukavice a po skončení práce si umyte ruky teplou vodou a mydlom.

Balenie:
Dodávaný je voľne ložený

Skladovanie:
Skladovať na primeranom mieste, najvhodnejšie na otvorenom priestranstve na hromadách. Kompost je dodávaný voľne uložený.

Dátum výroby: 6/2018

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1349

Certifikát – záhradný kompost.jpg
Záverčný protokol č.1.jpg
Záverečný protokol č.2.jpg
Záverečný protokol č.3.jpg

KONTAKTY

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)