Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

AKTUALITY

UPOZORNENIE !!!

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Návšteva cintorínov alebo krematória však medzi nich nepatrí. Z tohto dôvodu žiadame všetkých Košičanov, aby boli zodpovední, dodržiavali schválené pravidlá a nariadenia štátnych orgánov a nechodili na Verejný cintorín ani do areálu Krematória.  

Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca oboch pietnych miest oznamuje verejnosti, že úradné hodiny správy Verejného cintorína určené výlučne pre vybavovanie smútočných obradov sú počas pracovných dní s výnimkou stredy od 7.00 hod. do 15.00 hod. V stredu sú úradné hodiny predlžené až do 17.00 hod. (obedňajšia prestávka je od 11.30 hod. do 12.00 hod.). Úradné hodiny správy Krematória sú počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod. (obedňajšia prestávka je medzi 12.00 hod. do 12.30 hod.)

Nové sviečkomaty na verejnom cintoríne

Na Verejnom cintoríne v Košiciach sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečku v sviečkomate. Cena sviečky sa pohybuje v závislosti od druhu od 0,5€ do 2€ s DPH.  Sviečkomaty boli osadené 16.7.2020 a veríme, že návštevníci cintorína ocenia túto novú službu.

VODNÉ CLONY na Hlavnej ulici v Košiciach opäť v prevádzke

Osvedčené rozprašovače, slúžiace na osvieženie návštevníkov Hlavnej ulice v horúcich letných dňoch sú toho roku umiestnené – jeden pri Dolnej bráne a druhý na severnom konci Hlavnej ulice pred pobočkou Slovenskej sporiteľne.Automaticky sa budú zapínať denne o 10:00 hod. a vypínať podvečer o 18:00 hod..V prípade nepriaznivého – daždivého – počasia budú vypnuté.

Monitoring rastlín

V roku 2019 sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla v niektorých MČ pristúpiť k zmenám v ošetrovaní trávnikov. Skúšobne sme vytypovali na území mesta Košice plochy, ako prirodzené lúčne porasty o výmere cca 2 ha. Vzhľadom na kladné ohlasy obyvateľov v roku 2020  sme rozšírili výmeru  týchto plôch na cca 40 ha.  Porasty sú označené tabuľami a odkonzultované s jednotlivými mestskými časťami.  V spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  bude po dobu najbližších troch rokov vykonávaný dva krát ročne monitoring vyšších rastlín na týchto plochách za účelom zistenia aktuálnej diverzity a jej dynamiky. Monitoring bude prebiehať dvakrát ročne, v júni pred prvou kosbou a v auguste, pričom sa zaznamená kompletná druhová skladba vyšších rastlín a ich pokryvnosť.

Odborný dohľad a zodpovednosť za realizáciu monitoringu prevzal RNDr. Matej Dudáš PhD.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

Tieto lúčne porasty budú primárne ponechané v okrajových a menej frekventovaných častiach mestský častí.

Vyšší trávnatý porast lúčneho charakteru je bohatší na druhovú skladbu, má vyššiu hustotu, je stabilnejší a ľahšie odoláva vplyvom počasia. Hustejší porast viac zacloní dopad slnečných lúčov na pôdu, udrží dlhšie rosu a vlahu, znižuje kapilárne odparovanie vody a poskytuje životný priestor i potravu mnohým drobným živočíchom a užitočnému hmyzu.

Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane a rozvoju biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom, inému hmyzu a drobným živočíchom.

Mapové zobrazenie podľa jednotlivých mestských častí :