Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

REZERVÁCIA MULTIFUNKČNÝCH IHRÍSK

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/8326/2020  zo dňa 14.10.2020, sú multifunkčné športové ihriská uzatvorené !

Usmernenie  rezervácií multifunkčných ihrísk

Správa mestskej zelene v Košiciach usmerňuje záujemcov o využívanie multifunkčných ihrísk nasledovne:

Záujemca:

  1. si na webovej stránke www.smsz.sk zarezervuje v menu „Detské a multifunkčné ihriská – rezervácia multifunkčných ihrísk“  dátum a čas vstupu na konkrétne multifunkčné ihrisko,
  2. je možné si zarezervovať viac vstupov naraz,
  3. na základe údajov v rezervačnom systéme, tieto budú odoslané na fakturačné oddelenie organizácie, kde bude vystavená faktúra , ktorá sa záujemcovi následne odošle na jeho emailovú adresu,
  4. záujemca túto faktúru môže uhradiť bezhotovostne alebo v hotovosti v pokladni organizácie ( Rastislavova 79, 040 01 Košice, 1. poschodie),
  5. ak sa rozhodne faktúru uhradiť bezhotovostne (je ju potrebné zaplatiť s časovým predstihom cca 2 dni pred prvým rezervovaným vstupom), tak originál predmetnej faktúry po pripísaní platby na účet organizácie bude uložený na konkrétne multifunkčné ihrisko, kde si ju záujemca môže vyzdvihnúť,
  6. pred prvým vstupom záujemca preukáže zamestnancovi vlastnej ochrany na konkrétnom multifunkčnom ihrisku  potvrdenie o platbe ( vklad na účet organizácie),
  7. ak sa rozhodne faktúru zaplatiť hotovostne v pokladni organizácie, tak pred vstupom na multifunkčné ihrisko záujemca predloží potvrdenie o zaplatení ( príjmový doklad z pokladne),
  8. cena na jednu hodinu je  v sume 10 € s DPH.
  9. REZERVÁCIE MUSIA ZAČÍNAŤ A KONČIŤ CELOU HODINOU : PRÍKLAD : 13:00 – 14:00

V prípade, že dôjde u záujemcu ku zmene dátumu alebo hodiny rezervácie vie si  túto zmenu telefonicky dohodnúť na týchto telefónnych číslach:

Multifunkčné ihrisko Pajorova : 0904 129 857
Multifunkčné ihrisko Amurská : 0904 983 151

Otváracia doba na oboch miestach je nasledovná :

Víkendy a sviatky : 9:00 – 21:00 hod.

Pracovné dni : 13:00 – 21:00 hod.

MOŽNOSŤ REZERVÁCIE MULTIFUNKČNÝCH IHRÍSK:

Vyplňte formulár pre rezerváciu ihriska :
AMURSKÁ
PAJOROVÁ


PREHĽAD REZERVÁCIÍ IHRISKA AMURSKÁPREHĽAD REZERVÁCIÍ IHRISKA PAJOROVÁ