Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

SMsZ

Predajňa v Záhradnom centre - Rastislavova 79 - predaj rastlinného a doplnkového záhradníckeho materiálu
Záhrada Bernátovce - pestovanie a predaj širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín
Kompostáreň - spracovávanie prevažne biologicky rozložiteľného odpadu
Cintorín a krematórium -Najväčšie pietne miesto na Slovensku s rozlohou 32 hektárov a kapacitou viac ako 30.000 hrobových miest...
previous arrow
next arrow
 

Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá projektovaním verejnej a súkromnej zelene, realizáciou a údržbou zelene. Pestujeme rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod sídliskom Dargovských Hrdinov, …
V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v rozsahu – nákup a predaj okrasných rastlín, poskytujeme záhradnícke služby, vykonávame projekčnú činnosť a prenájom nebytových priestorov.

Viac…

OZNAMY

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, príspevková organizácia mesta v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na miesto: Vedúci ekonomického úseku.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi doručte v zalepenej obálke označenej „VK – vedúci ekonomického úseku – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, najneskôr do 07.10.2022.

Podrobnosti nájdete na adrese: www.smsz.sk/vyberove-konania


 
 

V piatok 23. septembra 2022 bude kancelária Verejného cintorína z technických príčin otvorená iba do 10:00. Správa mestskej zelene v Košiciach, ako správca Verejného cintorína v Košiciach, ďakuje všetkým za pochopenie.

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)