Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

SMsZ

Predajňa v Záhradnom centre - Rastislavova 79 - predaj rastlinného a doplnkového záhradníckeho materiálu
Záhrada Bernátovce - pestovanie a predaj širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín
Kompostáreň - spracovávanie prevažne biologicky rozložiteľného odpadu
Cintorín a krematórium -Najväčšie pietne miesto na Slovensku s rozlohou 32 hektárov a kapacitou viac ako 30.000 hrobových miest...
previous arrow
next arrow
 

Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá projektovaním verejnej a súkromnej zelene, realizáciou a údržbou zelene. Pestujeme rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod sídliskom Dargovských Hrdinov, …
V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v rozsahu – nákup a predaj okrasných rastlín, poskytujeme záhradnícke služby, vykonávame projekčnú činnosť a prenájom nebytových priestorov.

Viac…

OZNAMY

ℹ️OZNAMℹ️
Vodovod v urnovom háji na Krematóriu je pre poruchu mimo prevádzky. Náhradný zdroj úžitkovej vody je do odstránenia poruchy dostupný z pristaveného IBC kontajnera a na verejných WC v budove Krematória.

Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.


Dňa 2.6.2022 sa za prítomnosti zástupcu Štátnej ochrany prírody a Správy mestskej zelene v Košiciach, bude realizovať plánované ošetrenie chráneného stromu – topoľ biely (Populus alba L.) na Staničnom námestí na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach. Oznam o plánovanom ošetrení je zverejnený na oplotení pri chránenom strome a na webstránke Správy mestskej zelene v Košiciach.

Súhlas okresnému úradu s ošetrením topoľa a vypracované expertízy mapujúce stav chráneného stromu:


Záhradné centrum na Rastislavovej 79 OTVORENÉ!
Tešíme sa na Vašu návštevu od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

 
 
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)