Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nadlimitné zákazky

Kosenie v meste Košice – Súťažné podklady
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/S%25C3%25BA%25C5%25A5a%25C5%25BEn%25C3%25A9-podklady-Kosenie-v-meste-Ko%25C5%25A1ice.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 12. decembra 2016

Oznámenie o výhlásení verejného obstarávania – Kosenie v meste Košice – Nadlimitná zákazka
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/Ozn%25C3%25A1menie-Kosenie-v-meste-Ko%25C5%25A1ice.docx in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 12. decembra 2016

§41 ods.1 zákona č. 25-2006 Z.z. otváranie časti ponuky Ostatné-Kosenie v meste košice
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/41-ods.1-z%25C3%25A1kona-%25C4%258D.-25-2006-Z.z.-otv%25C3%25A1ranie-%25C4%258Dasti-ponuky-Ostatn%25C3%25A9-Kosenie-v-meste-ko%25C5%25A1ice.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

§41 ods.1 zákona č. 25-2006 Z.z. otváranie časti ponuky Kritéria – Kosenie v meste Košice
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/41-ods.1-z%25C3%25A1kona-%25C4%258D.-25-2006-Z.z.-otv%25C3%25A1ranie-%25C4%258Dasti-ponuky-Krit%25C3%25A9ria-Kosenie-v-meste-Ko%25C5%25A1ice.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Oznámenie o zadávaní zákazky-Kosenie v meste Košice
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/Ozn%25C3%25A1menie-o-zad%25C3%25A1van%25C3%25AD-z%25C3%25A1kazky-Kosenie-v-meste-Ko%25C5%25A1ice.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – Kosenie v meste Košice
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/Ozn%25C3%25A1menie-o-v%25C3%25BDsledku-verejn%25C3%25A9ho-obstar%25C3%25A1vania-Kosenie-v-meste-Ko%25C5%25A1ice.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015