Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020

Dňa 17.02. 2020 o 8:00 sa uskutočnilo stretnutie k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020“ za účasti projektanta SPP p. Ondrejku, starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, pracovníkov MU MČ Košice – Ťahanovce, zástupcov realizačnej firmy MONTRÚR s.r.o. a zamestnancov Správy mestskej zelene v Košíciach. (SMsZ)

Na stretnutí projektant a zástupcovia realizátora stavby odprezentovali termín začatia a ukončenia stavby: 15.03.2020 – 31.08.2020 a trasu plánovanej rekonštrukcie, ktorá je totožná s existujúcou trasou plynovodu. SMsZ a MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce mali námietky voči navrhnutej trase, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu v ochrannom pásme existujúceho plynovodu boli tieto námietky zamietnuté (nakoľko sa v okolí určenej trasy nachádzajú ďalšie inžinierske siete /IS/ a nie je priestor na posunutie plynovodu) .

Následne bolo stretnutie (10:30) za účasti pani riaditeľky SMsZ Ing. Marty Popríkovej, JUDr. Rovinského a projektanta SPP p. Ondrejku, kde bolo konštatované: „že zmena trasy plynovodu pre spleť IS nie je možná“ a preto bolo navrhnuté vykonanie kontrolných sond medzi odbočkami z Ázijskej triedy na Sofijsku ulicu (oproti POOLTIME – bazénové centrum) kvôli zisteniu presného trasovania IS v zelenom páse, pre následnú možnosť obnovy stromoradia ( v súčasnosti 8 ks Fraxinus excelsior) ak to rozloženie IS dovolí.

Hĺbenie kontrolných sond je plánované na začiatok 12-ho týždňa 2020.

Stromy v kolízii 25 ks:

Acer saccharinum obv. 50 cm, Acer saccharinum obv. 58 cm ( trojkmeň), Acer saccharinum obv. 32 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 163 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 116 cm, Malus sp. obv. 126 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Fraxinus excelsior obv. 47 cm, Fraxinus excelsior obv. 57 cm, Fraxinus excelsior obv. 32 cm, Fraxinus excelsior obv. 38 cm, Fraxinus excelsior obv. 35 cm, Fraxinus excelsior obv. 50 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Pinus nigra obv. 63 cm, Acer saccharinum obv. 22 cm, Juniperus chinensis obv. 44 cm, Picea pungens obv. 53 cm, Juniperus chinensis obv. 41 cm, Juniperus chinensis obv. 47 cm, Juniperus chinensis obv. 91 cm, Pinus nigra obv. 75 cm, Pinus nigra obv. 53 cm, Acer pseudoplatanus obv. 69 cm, Pinus nigra obv. 82 cm

Kry v kolízii 69 m2:

Ligustrom ovlifolium 17 m2 – živý plot, Philadelphos coronarius 7 m2 – živý plot, Rosa sp. 10 m2, Juniperus chinensis – 9 m2, Spiraea x van houtei 12 m2 – živý plot, Juniperus sabina – 5 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár