Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Podlimitné zákazky

Súťažné podklady- XIV. etapa Rekonštrukcie HV a objektov stabilizujúcich Sídlisko DH v Košiciach-podlimitná zákazka
Zmluvná strana / Dodávateľ:

Prílohy

Dátum zverejnenia: 13. septembra 2019

02/2019 Výzva na predloženie ponuky-XIV. etapa Rekonštrukcie HV a objektov stabilizujúcich Sídlisko DH v Košiciach – podlimitná zákazka
Zmluvná strana / Dodávateľ:

Prílohy

Dátum zverejnenia: 13. septembra 2019

Informácia o otváraní ponúk „Ostatné“ – Rekonštrukcia vodárne v Záhrade Bernátovce
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/-52-ods.1-z%25C3%25A1kona-%25C4%258D.-343-2015-Z.z.-otv%25C3%25A1ranie-%25C4%258Dasti-ponuky-Ostatn%25C3%25A9.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 8. septembra 2016

Výzva na predladanie ponúk – podlimitná zákazka-OOPP
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/V%25C3%25BDzva-na-predladanie-pon%25C3%25BAk-podlimitn%25C3%25A1-z%25C3%25A1kazka-OOPP.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Výzva na predkladanie ponúk-Špeciálne jazdené motorové vozidlo
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/V%25C3%25BDzva-na-predkladanie-pon%25C3%25BAk-%25C5%25A0peci%25C3%25A1lne-jazden%25C3%25A9-motorov%25C3%25A9-vozidlo.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Výzva na predkladanie ponúk- Diaľkovo riadená svahová kosačka s navijakom
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/V%25C3%25BDzva-na-predkladanie-pon%25C3%25BAk-Dia%25C4%25BEkovo-riaden%25C3%25A1-svahov%25C3%25A1-kosa%25C4%258Dka-s-navijakom.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky)-Mobilná vonkajšia kĺbová pracovná plošina na podvozku s pracovnou výškou 24 m
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/V%25C3%25BDzva-na-predkladanie-pon%25C3%25BAk-podlimitn%25C3%25A9-z%25C3%25A1kazky-Mobiln%25C3%25A1-vonkaj%25C5%25A1ia-k%25C4%25BAbov%25C3%25A1-pracovn%25C3%25A1-plo%25C5%25A1ina-na-podvozku-s-pracovnou-v%25C3%25BD%25C5%25A1kou-24-m.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Výzva na predkladanie ponúk – XII. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov sídliska Dargovských hrdinov
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/V%25C3%25BDzva-na-predkladanie-pon%25C3%25BAk-XII.-etapa-rekon%25C5%25A1trukcie-horizont%25C3%25A1lnych-vrtov-s%25C3%25ADdliska-Dargovsk%25C3%25BDch-hrdinov.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky-Špeciálne jazdené nákladné motorové vozidlo
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/Ozn%25C3%25A1menie-o-zru%25C5%25A1en%25C3%25AD-pou%25C5%25BEit%25C3%25A9ho-postupu-zad%25C3%25A1vania-z%25C3%25A1kazky-%25C5%25A0peci%25C3%25A1lne-jazden%25C3%25A9-n%25C3%25A1kladn%25C3%25A9-motorov%25C3%25A9-vozidlo.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015

Informácia o uzavretí zmluvy -Mobilná vonkajšia kĺbová pracovná plošina na podvozku s pracovnou výškou 24 m
Zmluvná strana / Dodávateľ:


Warning: filesize(): stat failed for /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/uploads/documents/Inform%25C3%25A1cia-o-uzavret%25C3%25AD-zmluvy-Mobiln%25C3%25A1-vonkaj%25C5%25A1ia-k%25C4%25BAbov%25C3%25A1-pracovn%25C3%25A1-plo%25C5%25A1ina-na-podvozku-s-pracovnou-v%25C3%25BD%25C5%25A1kou-24-m.pdf in /data/6/2/621a4bc5-2aef-4594-9407-d1dc2cbcc899/smsz.sk/wordpress/wp-content/plugins/lsvr-documents/inc/core-functions.php on line 159

Prílohy

Dátum zverejnenia: 25. októbra 2015