Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Chcú revitalizovať Mlynský náhon

Riešenie nevyhovujúceho stavu Mlynského náhonu v Košiciach bolo predmetom spoločného stretnutia zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), zástupcov Magistrátu mesta, Útvaru hlavného architekta a tiež zástupcov občanov a aktivistov združených v iniciatíve Mlynský náhon – Hornád v meste.
Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z Eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli s účastníci stretnutia na tom, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň čiastočné úpravy, ktoré by napomohli prietoku vody, úprave brehov Mlynského náhonu a jeho využitie na rekreačné účely a vyriešenie najpálčivejších problémov – najmä ekologických, prevádzkových a spoločenských.
„Mlynský náhon nie je v dobrom stave. Preto sme ako správcovia tohto objektu privítali toto stretnutie, aby sa aj zástupcovia občanov mohli aktívne podieľať na jeho skrášlení a skvalitnení funkcionality,“ uviedol vedúci technického oddelenia SMsZ Miroslav Šógor.
Kľúčovou úlohou je nepochybne vyriešenie prietoku a odtoku vody z koryta, prekládka sietí, ktoré bránia plynulému toku pri Rokoku a v neposlednom rade riešenie profilov – šikmých brehov, komplikujúcich údržbu – kosenie, umiestnenie hrádzok a ďalších prvkov.
„Sme presvedčení, že tieto opatrenia okrem zlepšenia kvality vody a bio parametrov toku tiež umožnia správcovi jednoduchšiu, bezpečnejšiu a ekonomickejšiu údržbu,“ dodal poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ladislav Rovinský.
Všetci účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že zúčastnené strany budú participovať na návrhu a realizácii riešenia tak, aby výsledné dielo bolo v súlade s občianskou požiadavkou, požiadavkami správcu a urbanistickým zámerom.
„Bude potrebné aj v mestskom zastupiteľstve dôrazne presadiť, aby sa čo najskôr vyčlenili nevyhnutné finančné zdroje na revitalizáciu Mlynského náhonu pretože ide o jeden z najpálčivejších problémov tohto mesta,“ povedala predsedníčka Komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Iveta Kijevská s tým, že bude potrebné rátať s týmito prostriedkami už v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.