757/2018

Basic + NAT IP - Mestský park

Zmluvná strana / Dodávateľ: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 13. júl 2018
738/2018

Zemný plyn

Zmluvná strana / Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 13. júl 2018
725/2018

SAVO, REAL, utierka Linteo ...

Zmluvná strana / Dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 12. júl 2018
707/2018

Dosky na pieskoviská

Zmluvná strana / Dodávateľ: Marek Berdis, K ihrisku 31, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 12. júl 2018
706/2018

Dosky na pieskoviská

Zmluvná strana / Dodávateľ: Marek Berdis, K ihrisku 31, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 12. júl 2018
703/2018

Dosky

Zmluvná strana / Dodávateľ: Marek Berdis, K ihrisku 31, 040 01 Košice
Dátum zverejnenia: 12. júl 2018