Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: jún 2020

Monitoring rastlín

V roku 2019 sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla v niektorých MČ pristúpiť k zmenám v ošetrovaní trávnikov. Skúšobne sme vytypovali na území mesta Košice plochy, ako prirodzené lúčne porasty o výmere cca 2 ha. Vzhľadom na kladné ohlasy obyvateľov v roku 2020  sme rozšírili výmeru  týchto plôch na cca 40 ha.  Porasty sú označené tabuľami a odkonzultované s jednotlivými mestskými časťami.  V spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  bude po dobu najbližších troch rokov vykonávaný dva krát ročne monitoring vyšších rastlín na týchto plochách za účelom zistenia aktuálnej diverzity a jej dynamiky. Monitoring bude prebiehať dvakrát ročne, v júni pred prvou kosbou a v auguste, pričom sa zaznamená kompletná druhová skladba vyšších rastlín a ich pokryvnosť.

Odborný dohľad a zodpovednosť za realizáciu monitoringu prevzal RNDr. Matej Dudáš PhD.